Filmer om standard for universell utforming - nå med norsk tekst!

De filmene om EN 301 549 som vi har gjort på oppdrag fra Microsoft har fått stort gjennomslag og brukes nå i mange land. For at enda flere leverandører skal forstå hvordan standarden brukes har vi oversatt tekstene til norsk, i samarbeid med Difi.

EN-standarden stiller krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser av IKT, og er relevant for alt fra nettsteder til interne systemer, heiser og selvbetjeningsautomater.

Dette er en fin anledning for innkjøpere i Norge til å sette seg inn i hvordan man kan ivareta universell utforming i IKT-anskaffelser. Dette er noe vi får mange spørsmål om, og vi tenker at mange vil få nytte av filmene. Derfor har vi bidratt med norsk teksting og håper dette vil være til hjelp og glede for mange, sier Malin Rygg, leder for Tilsyn for universell utforming av IKT i Difi.

Filmene om EN-standarden er på engelsk. Nå utvider vi den engelske teksten med versjoner på ti språk, hvorav norsk er én av dem. I hvert land har vi en lokal partner som vi samarbeider med for å oppnå maksimal spredning. I Norge er det Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, som står bak prosjektet, og i øvrige land er det tilsvarende myndighet som utøver tilsyn på universell utforming som er våre partnere.

Gratis for alle å bruke

Noen eksempler på bruksområder er at de spanske tekstene allerede brukes i utdanning ved det åpne universitetet i Madrid, og spres både av den spanske og mexicanske regjeringen. De portugisiske tekstene er en del av Portugals regjerings satsning på universell utforming innen IT, og de er også en del av en pakke som vi satte sammen til den brasilianske regjeringen.

Filmene er gratis for alle som vil bruke dem, så lenge det ikke er for kommersielle formål.

YouTube-kanal, EN 301 549 (på engelsk med norsk tekst), åpnes i nytt vindu

Krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser: EN 301 549