Försvarshögskolan

Funka har gjort en pedagogisk granskning av Försvarshögskolans webbplats.

Försvarshögskolan, FHS är den skola i Sverige som ansvarar för svensk officersutbildning. Den har existerat i olika former sedan början av 1800-talet och har idag ca 500 heltidsstuderande (civila och militära).

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Analysis

    • Granskning av pedagogik

      Pedagogisk tillgänglighet handlar om att besökaren ska förstå navigeringen och var man befinner sig i strukturen. Att kunna hitta i menyn, få begripliga felmeddelanden, kunna backa i formulär, uppleva logik och konsekvens i gränssnittet med mera.