Pan Vision

PAN Vision AB är en nordisk förläggare och distributör av interaktiv underhållning (datorspel, mjukvara osv.). Bolaget bildades år 2001 genom en sammanslagning av PAN Interactive, Vision Park och Levande Böcker och har idag ca 80 anställda.

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Stöd, krav och test

    • Stöd, krav och test

      Funka erbjuder stöd i alla olika faser av ett utvecklingsprojekt. Du kan använda oss för att ställa krav, ge råd, kontrollera eller testa. Du kan låta Funka vägleda och utbilda din organisation och era leverantörer och vi kan granska och testa