Patentbesvärsrätten

Patentbesvärsrätten deltar på Funkas Tillgänglighetsdagar. Patentbesvärsrätten deltar på Funkas introduktionsutbildning om webbtillgänglighet.

Patentbesvärsrätten är en fristående specialdomstol som efter överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.

Produkter som kunden har valt hos Funka:

 • Utbildningar

  • Grundutbildning

   Vill du få en bra introduktion i tillgänglighet? Ta då chansen att delta i vår grundutbildning på förmiddagen den 18 november. Du kan med fördel kombinera den med Teknisk fördjupning som hålls på eftermiddagen samma dag, där vi går igenom hur tillgänglighet uppnås rent praktiskt.
  • Funkas Tillgänglighetsdagar

   13-14 april 2016 går den åttonde upplagan av Tillgänglighetsdagarna av stapeln. Vi är extra stolta över att kunna välkomna en riktig legend, advokaten Lainey Feingold som talare, för första gången i Sverige.
Díselo a un amigo