Eskilstuna Rekarne Sparbank AB, ERSABs certifieringsprotokoll

Eskilstuna Rekarne Sparbank, ERSAB, är en fristående Sparbank som certifierats inom ramen för samarbetet med Swedbank. Banken har sin förankring i Eskilstuna och jobbar på ett lokalt plan, nära kunderna.

Webbplatsen är certifierad ur tillgänglighetssynpunkt av Funka Nu AB. Eskilstuna Rekarne Sparbanks (ERSAB) webbplats uppfyller höga krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

En certifiering innebär att Funka Nu AB:s tillgänglighetsexperter har gått igenom webbplatsen och upprättat ett åtgärdsprogram. När detta program genomförts har Funka Nu certifierat webbplatsen. Webbplatsen kan certifieras i sin helhet eller delvis.

En certifiering innebär i princip att webbplatsen ska uppfylla kraven motsvarande nivå 2 och delar av nivå 3 i de internationella riktlinjerna för tillgänglighet.

Funka Nu AB genomför årliga uppföljningsrevisioner för att säkerställa att webbplatsen bibehåller den höga tillgänglighetsnivån.

Tillgänglighetsgaranti

Webbplats: www.ersab.se
Kontaktperson: Marie Cypriansen
Certifieringsdatum: 2006-03-10
Certifierad: Webbplatsen är certifierad med vissa noteringar (se nedan).
Revision för Tillgänglighetsgarantin är utförd av: Stefan Johansson, Andreas Cederbom, Christer Janzon och Johan Kling.
Senaste kontroll utförd av: Erik Palm, 2008-07-30

Noteringar:

Webbplatsen är certifierad men innehåller komponenter och mallar som ägs och sköts av Swedbank AB. Dessa delar ansvarar inte den fristående sparbanken för utan är en fråga för Swedbank. Av den anledningen gäller de noteringar som finns för Swedbank även för denna fristående sparbanks webbplats. Det finns därmed en del tillgänglighetsaspekter som ska förbättras på webbplatsen:

protokollet för swedbank.se

Vid den senaste granskningen noterades en del problem med länkars beskrivningar, rubriker och tabeller. Dessa problem ska åtgärdas snarast.