Certifierade webbplatser

Funkas certifieringsprogram är öppet för de av våra kunder som kommit längst med tillgängligheten. Certifieringsprogrammet är ett långsiktigt åtagande där kunden förbinder sig att upprätthålla en grundläggande nivå av tillgänglighet och där Funka genomför årliga kontroller av detta. Man kan jämföra vår certifiering med Anticimex – här har Funka varit och städat!

Webbplatser lever och förändras, solen har fläckar och alla kan slarva eller göra misstag. Därför tar vi tacksamt emot relevanta synpunkter på de webbplatser som vi godkänt. Detaljerad information om respektive webbplats finns i certifieringsprotokollen.

Funkas certifieringsprogram

Certifierade webbplatser: