Funkas kommunnätverk

Funkas kommunnätverk träffas regelbundet och arbetar tillsammans med aktuella frågor. Det handlar om allt från e-tjänster till effektivitet, vi testar koncept och arbetar med innehåll. De kommuner som deltar bestämmer vad nätverket ska fokusera på. Alla som är med får tillgång till det material som arbetas fram.

  • Vill du träffa andra som jobbar med kommunal information?
  • Vill du få tillgång till massor av bra studier och testresultat för en billig penning?
  • Vill du jobba tillsammans med några av Sveriges främsta konsulter?

Då ska du gå med i Funkas kommunnätverk. Det är det mest effektiva och inspirerande sättet att jobba med kommunal information.

Funkas nätverksträffar är en riktig höjdpunkt. Bra och relevanta föreläsningar, och man lämnar alltid träffarna full med energi och ny kunskap.

Kristina Kamsten, Kommunikation Ånge kommun

Du som går med i kommunnätverket får dessutom tillgång till nätverkets webbplats med allt material som vi tagit fram under alla år sedan vårt första kommunprojekt 2008. På webbplatsen finns också kravunderlag och regelverk som vi uppdaterar löpande.

Kostnadseffektivt och lärorikt

Genom att arbeta tillsammans uppnår vi väldigt hög kvalitet. Kommunernas deltagare kan det mesta om kommunal information och vi kan en hel del om användbarhet och tillgänglighet. Med gemensamma krafter kan vi genomföra väldigt omfattande användartester och samla en imponerande kompetens vad gäller kommunala frågor. 

I nätverket arbetar vi med frågor som rör:

  • Externwebb
  • Intranät
  • E-tjänster, integration mot andra system
  • Förvaltning och effektivitet
  • Regler, riktlinjer, strategier
  • Krav och specifikationer

Alla kommuner är välkomna att delta i vårt nätverk. Du betalar en årlig avgift för arbetsmöten och tillgång till uppdaterat material på vår kundwebb.

Temaområden under 2017

Under året kommer vi att fortsätta att arbeta med kommunala externa webbplatser och intranät, vi kommer att vidareutveckla och verifiera de prototyoper och informationsstrukturerna som finns framtagna för att de ska matcha uppkomna behov och önskemål.

Vi kommer även att jobba med begripligt innehåll under året för att det innehåll som ryms på webbplatser och intranät ska vara både förståeligt och kommunikativt.

Inom lagstiftningen på tillgänglighetsområdet händer det saker både nationellt och på europeisk nivå. I nätverket informerar vi kontinuerligt om vad som är nödvändigt att känna till och vilka krav som behöver uppfyllas.

Under året kommer vi att fortsätta granska leverantörers e-tjänstplattformar och även titta på sociala medier ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Utöver dessa huvudområden ordnar vi inspirationsföreläsningar och utbildningar inom en rad olika områden.

Kontakt

Fanny Hugert

Titel: Säljare med fokus på kommuner

E-post: fanny.hugert@funka.com

Telefonnummer: +46 8 555 770 64

Kommuner som just nu deltar i Funkas kommunnätverk: