Design för alla

Kärt barn har många namn. Ska det vara för design för alla, universellt utformat eller inkluderande? Begreppen är viktiga men för oss får du kalla det vad du vill. Vi utgår alltid från de som har de största problemen. På det sättet skapar vi lösningar som är bättre för alla.

Lagar och regler

I Sverige har vi lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom Diskrimineringslagstiftningen och flera andra regelverk. Dessutom finns generella riktlinjer och förordningar både inom landet och internationellt som på olika sätt berör området.

Låt besökaren använda bilder!

Det är inte bara Funka som tipsar om tillgänglighet. Våra testanvändare kommer ofta med smarta idéer. Den här gången handlar det om att låta bilderna tala.