Information, webb och IT

När vi på Funka pratar om informationstillgänglighet tänker de flesta på internet, men verksamhetsområdet rymmer mycket mer än så. Både hur du förmedlar informationen och själva innehållet ska vara tillgängligt. Digitalt eller på papper spelar ingen roll.

Några exempel:

  • Externa webbplatser och intranät
  • Interna system
  • Broschyrer, protokoll och annat skriftligt material
  • Alternativa format som punkt, storstil och DAISY
  • Kartor och skyltar
  • Teknik och hjälpmedel, pedagogik/användbarhet och begriplighet
  • Språkfrågor, teckenspråk och minoritetsspråk
  • Format som html, pdf och ePub
  • Innehåll i form av bild, illustration, film eller text
  • Diagram och tabeller

Internet har unika möjligheter att göra information och tjänster tillgängliga. För den som har svårt att röra sig kan det vara till mycket stor hjälp att beställa varor via internet. För den som har svårt att tillgodogöra sig skriven text kan internet vara skillnaden mellan att få eller inte få informationen - med uppläsande hjälpmedel kan blinda och dyslektiker få texten uppläst.

Men det här fungerar bara om webbplatserna är byggda enligt internationell standard och riktlinjer för tillgänglighet - då öppnar internet en helt ny värld. De som inte tar med tillgänglighetsperspektivet när de utvecklar webbplatser riskerar att i stället stänga dörren för en stor del av de potentiella besökarna.