Datorhjälpmedel

Datorer och internet kan öppna vägen till ett mer självständigt liv för många med funktionsnedsättningar. Många gånger krävs stöd av datorhjälpmedel för att få det hela att fungera. Idag finns en mängd möjligheter att anpassa datorer så att personer med funktionsnedsättningar kan använda dem.

Hjälpmedlens uppgift är att kompensera för funktionsnedsättningar hos användaren, ibland genom att förstärka uttrycket, exempelvis genom att lyfta fram texten för dyslektiker eller förstora visningen för synskadade. Ibland genom att omvandla en presentationsmetod till andra, exempelvis genom att omvandla text till tal eller punktskrift.

Det finns en mängd funktionsnedsättningar som kan behöva kompenseras vid datoranvändning, därför finns det även en mängd olika typer av hjälpmedel. Vi har här bara möjlighet att skrapa lite på ytan.

Det händer väldigt mycket just nu inom området inbyggda hjälpmedel. Inte minst sedan de smarta telefonerna gjorde sitt intåg på marknaden finns allt fler verktyg redan i standardutförandet. Men fortfarande är det många målgrupper som behöver speciella lösningar.

Alternativa muslösningar

De flesta användare navigerar i huvudsak med musen och många gränssnitt är uppbyggda i första hand med tanke på musnavigering. Många användare har dock problem att använda musen, exempelvis reumatiker, personer med olika förlamningsskador, musarmsskadade, personer med darrhänthet osv. För dessa användare finns det en rad olika typer av muslösningar. För personer som inte alls kan använda händerna finns exempelvis huvudmusen vilken styrs med huvudrörelser. För personer med darrhänthet finns möss och joystickar vilka filtrerar ryckningar. För personer med problem att hålla en vanlig mus och att klicka finns alternativa lösningar så som rullmöss, joysticks och knapplösningar.

Alternativa tangentbordslösningar

En del användare kan inte använda musen oavsett hjälpmedel. För dem krävs tangentbordsbaserade lösningar. Allting som går att göra med musen går även att göra med tangentbordet om program, tjänster och webbplatser är konstruerade med lite eftertanke.

För många användare är dock tangentbordet i sig svårt att använda. Tangenterna kan vara svåra att träffa utan att samtidigt trycka ner flera andra tangenter, det kan vara svårt för personer med kognitiva nedsättningar att förstå tangentbordets funktion med alla sina knappar, det kan vara svårt för personer med rörelsehinder att nå alla tangenter på stora tangentbord. Därför finns det även många hjälpmedel för att hjälpa användaren att använda tangentbordet.

Vissa personer med motoriska nedsättningar använder ett mjukvarubaserat tangentbord i stället för ett vanligt. Dessa visas på skärmen och användaren klickar på önskade tangenter. Det finns även små tangentbord för personer som har svårt att nå stora ytor, det finns tangentbord med få och programmeringsbara tangenter för personer med kognitiva nedsättningar.

Även om användaren kan klara sig relativt bra utan att kunna använda musen krävs det nästan alltid någon form av tangentbord, virtuellt eller fysiskt, för att kunna använda datorn effektivt.

Skärmläsare

Skärmläsarens uppgift är att omvandla det som visas grafiskt till andra uttryck, exempelvis tal eller punkt. En del användare, exempelvis dyslektiker har behov av att få viss typ av visuell data, exempelvis text presenterad på ett alternativt sätt, andra grupper, exempelvis gravt synskadade, har behov av att även få strukturen presenterad på ett alternativt sätt. Därför fungerar skärmläsare olika för olika målgrupper.

Talsyntes

Talsyntesen används ofta i kombination med en skärmläsare. Det är talsyntesen som rent praktiskt omvandlar texten till tal. Skärmläsaren hjälper användaren att hitta texten och skicka den till talsyntesen som sedan sköter själva konverteringen från text till tal.

Punktskriftsdisplay

Punktskriften är ett taktilt alfabet som gör det möjligt att ”känna” på bokstäverna och på så sätt läsa. För dövblinda är punktskriften det enda sättet att ta del av informationen på datorn, och många gravt synskadade använder punktskriften som komplement till talet vid datoranvändning. Punktdisplayen har i princip samma funktion som talsyntesen men i stället för att ge informationen med ljud så ges informationen här med punktskrift.

Förstoringsprogram

Med hjälp av ett förstoringsprogram kan den som är synsvag förstora hela skärmen eller delar av den. Många av dagens webbläsare har möjligheten att förstora texten och ändra dess bakgrundsfärg. Den stora nackdelen med förstoringsfunktioner är dock att man lätt förlorar överblicken.

Läs- och skrivhjälp

För användare med läs- och skrivproblem finns många olika typer av hjälpmedel, exempelvis skärmläsare och talsyntes, men även hjälpmedel som omvandlar tal till skrift, stavningshjälp, synonymhjälp och hjälpmedel som presenterar texten förstorad eller i teckensnitt och färger som passar användaren. För personer som har svårt att läsa på skärmen finns även ett gratis uppläsningshjälpmedel som fungerar på internet, Talande Webb.

Talande Webb