Aktuellt om Diskrimineringslagen

Här listar vi information om utvecklingen av Diskrimineringslagen.

 • Böter för bristande tillgänglighet – igen

  Försäkringskassan döms att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning för bristande tillgänglighet. I Norge ligger bötesbeloppen betydligt högre. Hur dyrt kan det bli när Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft?
 • Tingsrätten: Diskriminering att inte komma på bussen 11 juni 2018

  Det var diskriminering på grund av bristande tillgänglighet när Lars-Göran Wadén nekades att åka med lokalbussen i Gävle drygt tre år sedan. Det slår Gävle tingsrätt fast i en dom idag.
 • Regeringen föreslår utvidgad diskrimineringslag

  Diskrimineringslagen omfattar sedan 2015 även bristande tillgänglighet. Företag med mindre än tio anställda har hittills varit undantagna denna skärpning av lagen och hårda åtgärdskrav. Men då mer än 90% av företagen inom varor och tjänster är just småföretag, föreslår regeringen nu att undantaget tas bort.
 • Nu testas diskrimineringslagen

  För första gången sedan lagändringen 1 januari 2015 testas diskrimineringslagen vad gäller webbtillgänglighet. Det var då bristande tillgänglighet skrevs in som grund för diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen förbereder nu en stämningsansökan som handlar om tillgänglighet på webben.
 • Blind man nekades hjälp i matbutik 10 november 2016

  Diskrimineringsombudsmannen kommer att utreda en händelse då en blind man nekades assistans när han skulle handla i en Ica-butik på Kungsholmen.
 • Synskadade stängs ute från hälsotjänster 7 november 2016

  Om ett år ska alla stockholmare kunna läsa sin journal på nätet. Men många synskadade är helt utestängda från stora delar av e-tjänsterna på 1177.se.
 • Demokratiministern vill ändra diskrimineringslagen 11 juli 2016

  Alice Bah Kuhnke meddelade idag att regeringen har tagit fram ett förslag om att ta bort undantaget i diskrimineringslagen som innebär att företag med färre än tio anställda inte berörs av reglerna om tillgänglighet.
 • Nu tar DO bristande tillgänglighet till domstol 23 maj 2016

  16 månader efter lagändringen stämmer DO en kommun för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.
 • Skarpt läge för lag med många bakdörrar 21 april 2016

  Lars-Göran Wadén kunde inte komma upp i bussen och anmälde bussbolaget för diskriminering. När DO la ner utredningen beslutade DHR att ta ärendet vidare till domstol för att för första gången få lagen prövad.
 • Inga domar trots ny lag om tillgänglighet 21 april 2016

  Bristande tillgänglighet blev en form av diskriminering i lagen under 2015. Rättighetsbyråer i Stockholm och Göteborg utreder ärenden, men hittills har inget prövats i domstol. Inte heller DO har tagit något fall till rätten.
 • DHR driver rättsligt ärende till tingsrätten 27 januari 2016

  Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, DHR, väljer nu att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att få ett ärende som Diskrimineringsombudsmannen valt att lägga ner, rättsligt prövat.
 • Ur P1s sändning 30 december 2015

  Lars-Göran Wadén har DO-anmält ett bussbolag efter att föraren nekat honom att åka med eftersom föraren inte visste hur trappliften fungerade. Diskrimineringsombudsmannen tror att det faktiskt kan ha rört sig om diskriminering men har ändå valt
 • Ur P4 Gävleborgs sändning 14 december 2015

  Den nya lagen har haft effekt hävdar DO. Aktörer som vi har granskat eller bedrivit tillsyn över har i flera fall själva valt att vidta åtgärder till exempel se över sina rutiner för tillgänglighet. Och det är också väldigt viktigt,