Webbtillgänglighetsdirektivet

Den 23 september 2018 trädde webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla EU-länder. Lagen omfattar offentlig sektor samt statliga och kommunala bolag som uppfyller vissa krav.

Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549. Dessutom ingår krav på att den som omfattas av lagen ska deklarera sin tillgänglighetsstatus, erbjuda möjlighet till återkoppling från användare, information om alternativa format och även hur eventuella klagomål hanteras.

Varje medlemsland kommer att mäta hur lagen efterlevs med en metod som EU-kommissionen beslutar om. Funka leder arbetet med att ta fram rekommendationer för metodik kring tillsynsarbetet.

Undantag från kraven på tillgänglighet gäller för historiska samlingar, arkiverat material och användargenererat innehåll. Det innebär exempelvis att muséer som har digitaliserat manuskript inte behöver tillgängliggöra dessa.

Funkas utbildning Lagstiftning och standarder

Webbtillgänglighetsdirektivet, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)