Införandet av Webbtillgänglighetsdirektivet försenas inom EFTA

Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz utgör den Europeiska frihandelssammanslutningen, eller European Free Trade Association, förkortat EFTA. Dessa fyra länder har avtal med EU på väldigt många områden och de följer EUs lagstiftning hack i häl. Därför kommer de även att implementera Webbtillgänglighetsdirektivet, men nu har den processen försenats.

Förseningen beror på att flera EFTA-länder vill ha längre övergångsperioder för att implementera krav på tillgänglighet. Norge, som fick en liknande lag om krav på webbtillgänglighet på plats långt före EU, hade planerat att införa det nya regelverket från och med 1 juli 2020, men så blir det alltså inte.

De övriga länderna i EFTA har i dagsläget nationella rekommendationer om webbtillgänglighet, men inga tydliga lagkrav utöver generella anti-diskrimineringsregler.

Exakt när Webbtillgänglighetsdirektivet kommer att införas i EFTA-länderna är inte känt. För alla som jobbar med digital kommunikation i de Nordiska länderna innebär förseningen att det fortsätter finnas olika regler i olika länder. En av tankarna bakom direktivet är att underlätta handel över gränserna genom att harmonisera kraven. Det gör det lättare för både beställare och leverantörer.

Centraliserade funktioner

En positiv nyhet är att det norska Digitaliseringsdirektoratet kommer att utveckla en central lösning för tillgänglighetsredogörelse och återkopplingsfunktion, så att de är beredda när direktivet väl inlemmas i norsk rätt. När detta skrivs är det inte klart om tjänsten kommer att fungera som ett stöd eller om det blir obligatoriskt att använda den. Funka har utvecklat en liknande tjänst för Digitaliseringsdirektoratet som har fokus på tillgänglighet i självbetjäningsautomater, vilka också omfattas av den norska lagen.

För slutanvändare är det naturligtvis en stor fördel om den här typen av funktioner är desamma överallt, och det borde också spara skattemedel när inte varje myndighet, kommun, skola och läkarmottagning ska utveckla sina egna mallar.

Vi önskar EFTA-länderna – och kanske i synnerhet Norge – lycka till med förhandlingarna och hoppas att vi inom kort har gemensamma regelverk för Webbtillgänglighet.

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)