Tips: det här är de krav som gäller från i år

I januari 2020 börjar tillsynen av Webbtillgänglighetsdirektivet i EUs medlemsstater. Vi får väldigt många frågor om vilka datum som gäller för de olika delarna och därför har vi sammanfattat det du som ansvarar för gränssnitt inom stat och kommun behöver tänka på här. Se det som en liten kom-i-håg-lista för året:

  • Den 23 september i år ska ALLA webbplatser uppfylla lagens krav. Oavsett när de publicerats.
  • Innehåll för slutna grupper (alltså intranät och extranät) som publicerats efter 23 september 2019 ska uppfylla lagens krav efter den 23 september i år.
  • Innehåll för slutna grupper (intranät och extranät) som publicerades före 23 september 2019 ska uppfylla kraven efter att de genomgått en omfattande revision.
  • Förinspelat ljud och video som publiceras efter 23 september i år ska uppfylla lagens krav direkt.
  • För de gränssnitt som omfattas av lagens krav ska du publicera en tillgänglighetsredogörelse.
  • Du ska erbjuda en möjlighet för användarna att ge återkoppling och beskriva hur det går till att anmäla bristande tillgänglighet.

Vi kan självklart hjälpa dig med alla frågor som har med tillgänglighet att göra och hur du lättast uppfyller kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet.