Krönika

Använd rubriker på rätt sätt

Rubriker är lika viktiga i dokument som på webben. Nu pratar vi inte om klickvänliga tidningsrubriker utan rubriker som delar in text i olika sektioner. Rubriker hjälper oss att skumläsa och för seende ger rubrikerna en snabb bild av hur pass relevant innehållet är.

Susanna Laurin
Titel: Forsknings- och innovationschef

Om all text på nätet skulle presenteras som om den var lika viktig som omgivningen, utan någon struktur eller hierarki, då skulle nog inte så många orka surfa.

Vem är rubriker viktiga för?

Huvudrubrik och underrubriker skapar en hierarki som är viktiga för alla läsare. Rubrikerna ska visa textens struktur visuellt för användare som läser med ögonen. Dessutom ska rubrikerna vara kodade på rätt sätt, så att de ger samma goda stöd vid skumläsning för personer som använder uppläsande hjälpmedel.

En korrekt rubrikstruktur gör det betydligt lättare för oss alla att snabbt få en överblick och avgöra om du är på rätt ställe, dessutom gör det läsningen både lättare och ofta mer effektiv. För personer som av olika skäl har svårt att läsa är rubriker ännu viktigare och de hjälper även personer med kognitiva nedsättningar att bättre förstå vad texten handlar om.

Som bonus har även sökmotorer lättare att indexera sidor på ett bra sätt om det finns relevanta rubriker, framförallt huvudrubriker.

Vems ansvar är det att rubrikerna blir rätt?

Tillgänglighet är allas ansvar. Det är väldigt tydligt när det gäller rubriker;

  • Redaktörer som skapar innehållet behöver se till att rubrikerna går att förstå, hänger ihop med nästa stycke på ett logiskt sätt, är lagom långa och att de lockar till läsning.
  • Formgivare som skapar utseendet måste se till att rubriker på olika nivåer är visuellt tydliga och fungerar med resten av layouten. Om rubrikernas design och storlek inte passar med hur innehållet används är risken stor att redaktörerna kommer att strunta i dem och i stället börja hitta på egna utseenden. Det blir inte bra för någon.
  • Utvecklare som skapar mallen eller utformar editorn måste se till att det är lätt för redaktören att hitta rätt rubrikstorlek och att de är korrekt kodade.

Exempel på hur rubrikstrukturen kan se ut i koden:

<h1>Huvudrubrik</h1>
  <h2>Underrubrik</h2>
    <h3>Rubriknivå 3</h3>
    <h3>Rubriknivå 3</h3>
  <h2>Underrubrik</h2>

Vilka framgångskriterier och krav handlar om rubriker?

WCAG 2.1 AA:
1.3.1
1.4.12
2.4.6

Vill du lära dig mer om hur du ska använda rubriker? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Nu måste din webbplats vara tillgänglig enligt lag!

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig.

Det finns fel i formuläret

Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster