Tillgänglighet

Funka jobbar med alla typer av tillgänglighetsfrågor, allt från byggd miljö till information. Det går att dela upp tillgänglighet på många olika sätt, men delarna överlappar varandra. På Funka försöker vi skilja mellan våra två olika verksamhetsinriktningar.

Fysisk tillgänglighet och bemötande, vilket innefattar

 • Fysisk yttre miljö
 • Lokaler
 • Bemötande och psykosocial miljö
 • Upphandling och inköp
 • Rekrytering, personalutveckling, arbetsmiljö och ergonomi
 • Verksamhet, möten och konferenser

Information, webb och IT, vilket innefattar

 • Externa webbplatser
 • Broschyrer, protokoll och annat skriftligt material
 • Interna system och intranät
 • Kartor och skyltar
 • Teknik och hjälpmedel, pedagogik/användbarhet och begriplighet
 • Språkfrågor, teckenspråk och minoritetsspråk
 • Olika format som html, pdf, skript och RIA (Rich Internet Application)
 • Olika sätt att informera som bild, illustration, film eller text

Det finns många gråzoner, exempelvis skyltar och orientering; den typen av frågor dyker nästan alltid upp när vi inventerar lokaler. Men på sätt och vis är det ju en informationsfråga. Och de informationsansvariga har ofta ingen aning om hur skyltarna i organisationen är utformade.

Oavsett vad du har för frågor eller funderingar om tillgänglighet är du välkommen att kontakta oss.