Extrafunktioner

När du är färdig med det grundläggande tillgänglighetsarbetet är dags att ägna sig åt extrafunktioner för ökad tillgänglighet: teckenspråk, Talande Webb och språkligt bearbetad information är exempel på extra funktionalitet för ökad tillgänglighet. Möjlighet till individuella inställningar i webbläsaren är en annan. Men det gäller att börja i rätt ände, extrafunktionerna kommer på slutet.

Vi rekommenderar att börja med de grundläggande delarna; teknisk, pedagogisk och innehållsmässig tillgänglighet. När det är genomarbetat kan det finnas skäl att fundera på om du faktiskt kan göra ännu mer för de användare som har speciella behov. Allt för ofta ser vi kunder som väljer en fin ikon på startsidan i stället för att ta itu med de allvarliga problemen. Men det finns fyra extrafunktioner som vi absolut tycker att du ska försöka få med i ditt tillgänglighetsarbete:

Teckenspråk

Teckenspråksvideo borde vara självklart för webbplatser med höga krav på tillgänglighet. Döva har rätt till samhällsinformation på sitt eget förstaspråk, teckenspråket. Skillnaden mellan teckenspråk och svenska är stor, teckenspråk är ett helt eget språk med egen grammatik. Därför är det av största vikt att den svenska texten bearbetas och översätts – inte bara simultantolkas. Risken för missförstånd och oklarheter är stor om texten bara tolkas rätt upp och ner utan bearbetning. Dessutom är det av stor vikt att man tänker igenom vilka texter som ska översättas och hur man hanterar uppdateringar.

Egna inställningar kontra anpassa-funktion

Med anpassa-funktion menar vi en möjlighet för besökaren att själv ändra textstorlek, typsnitt, kontrast och så vidare på en specifik webbplats.

Anledningen till att vi en gång i tiden byggde anpassa-funktioner i våra webblösningar var att dåtidens webbläsare inte stödde standarder och relativa mått på ett tillfredsställande sätt. Dagens webbläsare kan inte bara tolka koden bättre, utan många har dessutom satsat på utökade möjligheter till individuella inställningar som slår igenom på alla webbplatser.

Att idag utveckla en anpassa-funktion är inte bara onödigt, det riskerar dessutom att "krocka" med användarens egna inställningar, vilket är omöjligt att kontrollera.

Vi rekommenderar därför att i stället beskriva hur användaren kan göra egna inställningar i sin webbläsare på en sida som innehåller övrig tillgänglighetsinformation. Om du vill ha tips på hur den typen av information kan se ut är du välkommen att inspireras av oss. Du får gärna använda våra texter!

Om webbplatsen, information om egna inställningar

Talande Webb kontra lyssnafunktioner

Det är viktigt att hålla isär:

 • lyssnafunktioner (en enkel tjänst som läser upp innehållet på en webbplats när man klickar på en ikon)
 • det gratishjälpmedel som Funka rekommenderar (Talande Webb)
 • och de avancerade, klientbaserade hjälpmedel som exempelvis blinda får förskrivet från staten.

Gravt synskadade har behov av att få mer än bara texten uppläst. De har exempelvis behov av att få menyer och tabellstrukturer upplästa och förklarade, att få struktur, navigering och överblick, vilket inte uppläsningstjänsterna klarar av.

Men det finns många som har behov av att få texten uppläst och som inte får hjälpmedel av staten; personer med annat modersmål än svenska har ingen rätt alls till hjälpmedel. Och många personer med läs- och skrivsvårigheter, lättare kognitionsproblem och personer som har en naturlig synnedsättning på grund av ålder får inte heller hjälpmedel förskrivna. De flesta vet inte ens om att det finns hjälp att få, eftersom dessa hjälpmedel inte går att köpa i vanliga butiker.

Därför finns det möjlighet för dig som ansvarar för en webbplats att göra den mer tillgänglig, genom att se till att din egen webbplats kan tala.

Det finns sedan ett antal år tillbaka enkla lyssnafunktioner på en del webbplatser. Funka har testat dem, granskat och undersökt hur användarna ser på de här tjänsterna. Det finns många problem. Dels hittar många användare inte symbolen för uppläsning, men framförallt ser tjänsterna olika ut på olika webbplatser och upplevs som svåra att hantera, ibland omöjliga eftersom de kräver att användaren kan läsa och/eller skriva. Att de här funktionerna inte ger användarna det de har behov av, visas inte minst av att mindre än 2 promille av besökarna använder dem.

Vi har sökt länge efter ett bra alternativ och under 2008 introducerade vi Talande Webb i Sverige. Det är ett hjälpmedel som är gratis för användaren och som ger ett reellt lässtöd. Inte riktigt lika avancerat som de dyra hjälpmedelsprogrammen, men väldigt nära. Vi och flera andra har testat och jämfört de olika lösningarna och det är helt enkelt en väldigt bra produkt.

Talande Webb

Språkligt anpassad information

Det som kommit att kallas lättläst svenska är ett kontroversiellt sätt att skriva för personer med kognitiva funktionshinder och människor med annat modersmål än svenska. Åsikterna går isär om vilka grupper det faktiskt hjälper, men vi ser att dessa två grupper och även i vissa fall dyslektiker kan ha stor användning av information på så kallad lättläst svenska - under förutsättning att innehållet är relevant för målgruppen, uppdateras regelbundet och att det går att hitta.

Extra problematiskt på webben är nämligen att målgrupperna har svårt att hitta till den lättlästa informationen. Ännu svårare blir det när användaren behöver växla mellan lättläst och annan information, vilket ofta blir fallet eftersom bara viss information läggs ut på lättläst.

Funka har genomfört en undersökning av hur lättläst funkar på webben. Resultatet av undersökningen är att vi nu arbetar med ett koncept för begriplig samhällsinformation eftersom vår slutsats är att lättläst inte fungerar särskilt bra som det är i dag. Tillsammans med flera handikappförbund genomförde vi 2008-2009 ett omfattande Arvsfondsfinansierat projekt för att undersöka hur vår modell för Begriplig Samhällsinformation ska kunna hjälpa så många som möjligt att ta till sig information.

Begriplig Samhällsinformation

Funka tipsar

 • Tillgängliga appar - tre tips från experten

  Vet du vad du behöver göra för att din mobila app ska uppfylla lagkraven? Sedan 23 juni 2021 ska appar vara tillgängliga enligt webbtillgänglighetsdirektivet. VI på Funka tycker att alla borde tänka på tillgänglighet i appar.
 • Skriv lagom korta meningar

  En text som är lätt att läsa och förstå måste ha lagom korta meningar. Samtidigt måste den ha bra flyt och tydliga samband. Funkas språkexpert ger råd om hur du kan jobba med meningslängden när du skriver.
 • Teckenspråk, textning och syntolkning

  Vi har skrivit en liten manual om teckenspråk, textning och syntolkning. Vad är det som gäller och när? Vilka användare har behov av vad? Finns det några undantag? Hur gör man? Det försöker vi svara på.
 • Tjäna på tillgänglighet

  Tillgänglighet på internet innebär både kundnytta och användarnytta. Vi har samlat några argument för teknisk tillgänglighet som kompletterar det självklara - nämligen att fler kan använda en tillgänglig webbplats.
 • Låt besökaren använda bilder!

  Det är inte bara Funka som tipsar om tillgänglighet. Våra testanvändare kommer ofta med smarta idéer. Den här gången handlar det om att låta bilderna tala.
 • Hjälp användaren när det blir fel

  Om du skriver begripliga felmeddelanden hjälper du besökaren att göra rätt. Det finns riktlinjer att följa. Funka tipsar om hur du ska göra.
 • Visuellt fokus

  Visuellt fokus är en nyhet i WCAG 2.0 men egentligen en rekommendation som funnits länge. Funka reder ut vad som gäller och berättar hur du ska göra för att generera visuellt fokus.
 • Även texter behöver luft

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att ge texten struktur för att underlätta läsningen.
 • Var personlig med din läsare

  Språkexpert Karin Forsell vill att du skriver direkt till din läsare.
 • Enkla ord kan vara svåra

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att fundera på vilka ord vi använder av bara farten.
 • Test och format

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom om hur man testar och använder pdf-dokument på ett bra sätt på webben.
 • Formulär - nyckeln till interaktion

  Idag finns det fler webbformulär på internet än någonsin. Många organisationer har förstått nyttan och möjligheterna med att användaren själv kan utföra uppgifter på webbplatsen. Problemet är att formulären ibland inte är anpassade till webben som kanal.
 • Gå igenom och städa er webbplats

  Efter ett tag har alla webbplatser till viss del degenererat i form av att länkar börjar se lite olika ut på olika ställen av webbplatsen även om det är samma typer av länkar och så vidare. Det är därför bra att med jämna mellanrum gå igenom
 • Om sökmotorer och sökträfflistor

  Många frågor vi får handlar om sökmotorer, vilka är bra, hur många användare använder dem osv. Därför ägnar jag ytterligare en tipsomgång åt dessa frågor. En av de vanligaste frågorna är hur en bra sökträfflista ser ut.
 • Låt datorn göra jobbet!

  Att arbeta effektivt och strukturerat med webbplatsen bidrar till att webbplatsen fungerar bättre. Många gånger blir informationen på webbplatsen något som man lägger ut lite snabbt när man kommer på att det som står där inte är uppdaterat,
 • Rensa bort onödig information

  Vi har tidigare talat om statistik från webbplatsens sökmotor. Det finns ofta annan statistik att tillgå från servern där webbplatsen finns. Ofta fokuseras på vilka sidor som är mest besökta, ”Högst hitrate”.
 • Planera webbplatsens uppdateringar

  Vill användare samma sak med er webbplats i april som i september, vill de samma sak morgon och kväll? Finns det säsongsvariationer i vad användarna vill ha?
 • Trimma sökmotorn

  Är er sökmotor optimal? Många sökmotorer har möjlighet att fördefiniera sökningar. Det går att manuellt ställa in svar på sådant som man vet att användarna kommer att söka efter. Gör man denna typ av inställningar är det viktigt att dessa manuellt
 • Lyssna på dina användare

  Det är viktigt att ha ett system för att fånga upp idéer och förslag på vidareutveckling kontinuerligt. Det är trots allt användarna som använder systemet och de har därför mycket bra information som är synd att gå miste om.
 • Möjliggör en dialog med användarna

  Detta är grunden för all förvaltning. Vanligt är att förvaltningsorganisationen sitter avskilt och inte har någon direktkontakt med slutanvändarna. Detta mönster måste brytas och förvaltarna måste få en kontinuerlig kontakt med användarna.
 • Hur gör jag min röst hörd internt?

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom tipsar om hur man med list och knep kan se till att få gehör för tillgänglighetsfrågorna i en motsträvig organisation.
 • Extrafunktioner

  När du är färdig med det grundläggande tillgänglighetsarbetet är dags att ägna sig åt extrafunktioner för ökad tillgänglighet: teckenspråk, Talande Webb och språkligt bearbetad information är exempel på extra funktionalitet för ökad tillgänglighet.
 • Pdf och tillgänglighet

  Funka får en del frågor om pdf som format. När ska pdf användas och hur pass tillgängligt är det?
 • Tio tips till redaktörer

  Funkas tio tips till webbredaktörer är så populära att vi har låtit trycka upp dem som musmatta!
 • Tillgänglighet i sociala medier

  Vi får massor av frågor kring tillgänglighet i sociala medier. Hur funkar det? Vad säger lagen? Hur gör man? Därför startar vi en liten serie med tips om tillgänglighet och sociala medier. Häng med!