Formulär - nyckeln till interaktion

Idag finns det fler webbformulär på internet än någonsin. Många organisationer har förstått nyttan och möjligheterna med att användaren själv kan utföra uppgifter på webbplatsen. Problemet är att formulären ibland inte är anpassade till webben som kanal.

Allt för ofta är formulären skapade med ett pappersdito som förlaga. Pappersblanketter är inte interaktiva. De kräver ofta att användaren fyller i många uppgifter som egentligen är onödiga för att mottagaren skall få flera olika möjliga sökbegrepp i sina databaser i händelse av att användaren har oläslig handstil. En användare som fyller i en blankett på nätet har inte oläslig handstil därför finns inte det problemet. Det går däremot att stava fel, använda fel begrepp osv på nätet.

Hur gör man då för att skapa ett bra formulär på webben? Här följer några tips som ökar chansen till att göra era webbformulär enklare att använda för slutanvändaren.

Ifrågasätt varje fält, behövs det egentligen? Kan det ersättas av data som systemet redan känner till?

 • Hjälp användaren med format, krävs det att datum fylls i på ett visst sätt till exempel så ersätt ifyllnadsfältet med en så kallad "datepicker" där användaren väljer ett datum. Detta kan kompleteras med ett fritextfält där användaren får hjälp med formatering av exempel på korrekt format.
 • Kontrollera ifyllda data innan de skickas iväg. Verkar de rimliga? Denna typ av kontroll är inte hundraprocentig men att kontroller att en persons ifyllda ålder inte överstiger 110 år kan minska antalet felifyllda formulär som ett exempel.
 • Hjälp till med ifyllning. I många fall vet avsändaren vilka data som användaren troligen kommer att fylla i, fundera på om dessa kan listas för att låta användaren välja istället för att fylla i. Ett annat alternativ är att i listningar göra de val som användaren troligen kommer göra åt användaren så denne bara behöver ändra dem om dessa är felaktiga.
 • Felstavnign eller felstavning, hur mycket kan ni tillåta användaren och ändå förstå det ifyllda. Google använder teknologi som fråga användare om vad denne egentligen menar när något inte verkar vara rätt stavat. Det går inte att veta att användaren har stavat fel men det går att anta och att föreslå. Det finns flera olika teknologier för detta.
 • Vad skickade jag? En fråga som många ställt sig efter det man klickat på knappen. Fundera på om det är möjligt att erbjuda användaren en kopia på ifyllt formulär, möjlighet att redigera ändra eller kanske bara en förhandsvisning av ifyllda data innan de för evigt förpassas in i mottagarens databaser.

Detta är bara några exempel bland flera om vad man som avsändare kan tänka på för att gör a livet lite enklare för användaren.

Kom ihåg att ett företags  eller en myndighets samtliga kontakter med användaren/kunden/patienten kommer att bidra till personens uppfattning omorganisationen. Det räcker inte att ha den mest positiva receptionisten och telefonisten längre, ni måste också få användaren att uppleva sin kontakt med er via webben som något positivt.

Funka tipsar

 • Tillgängliga appar - tre tips från experten

  Vet du vad du behöver göra för att din mobila app ska uppfylla lagkraven? Sedan 23 juni 2021 ska appar vara tillgängliga enligt webbtillgänglighetsdirektivet. VI på Funka tycker att alla borde tänka på tillgänglighet i appar.
 • Skriv lagom korta meningar

  En text som är lätt att läsa och förstå måste ha lagom korta meningar. Samtidigt måste den ha bra flyt och tydliga samband. Funkas språkexpert ger råd om hur du kan jobba med meningslängden när du skriver.
 • Teckenspråk, textning och syntolkning

  Vi har skrivit en liten manual om teckenspråk, textning och syntolkning. Vad är det som gäller och när? Vilka användare har behov av vad? Finns det några undantag? Hur gör man? Det försöker vi svara på.
 • Tjäna på tillgänglighet

  Tillgänglighet på internet innebär både kundnytta och användarnytta. Vi har samlat några argument för teknisk tillgänglighet som kompletterar det självklara - nämligen att fler kan använda en tillgänglig webbplats.
 • Låt besökaren använda bilder!

  Det är inte bara Funka som tipsar om tillgänglighet. Våra testanvändare kommer ofta med smarta idéer. Den här gången handlar det om att låta bilderna tala.
 • Hjälp användaren när det blir fel

  Om du skriver begripliga felmeddelanden hjälper du besökaren att göra rätt. Det finns riktlinjer att följa. Funka tipsar om hur du ska göra.
 • Visuellt fokus

  Visuellt fokus är en nyhet i WCAG 2.0 men egentligen en rekommendation som funnits länge. Funka reder ut vad som gäller och berättar hur du ska göra för att generera visuellt fokus.
 • Även texter behöver luft

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att ge texten struktur för att underlätta läsningen.
 • Var personlig med din läsare

  Språkexpert Karin Forsell vill att du skriver direkt till din läsare.
 • Enkla ord kan vara svåra

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att fundera på vilka ord vi använder av bara farten.
 • Test och format

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom om hur man testar och använder pdf-dokument på ett bra sätt på webben.
 • Formulär - nyckeln till interaktion

  Idag finns det fler webbformulär på internet än någonsin. Många organisationer har förstått nyttan och möjligheterna med att användaren själv kan utföra uppgifter på webbplatsen. Problemet är att formulären ibland inte är anpassade till webben som kanal.
 • Gå igenom och städa er webbplats

  Efter ett tag har alla webbplatser till viss del degenererat i form av att länkar börjar se lite olika ut på olika ställen av webbplatsen även om det är samma typer av länkar och så vidare. Det är därför bra att med jämna mellanrum gå igenom
 • Om sökmotorer och sökträfflistor

  Många frågor vi får handlar om sökmotorer, vilka är bra, hur många användare använder dem osv. Därför ägnar jag ytterligare en tipsomgång åt dessa frågor. En av de vanligaste frågorna är hur en bra sökträfflista ser ut.
 • Låt datorn göra jobbet!

  Att arbeta effektivt och strukturerat med webbplatsen bidrar till att webbplatsen fungerar bättre. Många gånger blir informationen på webbplatsen något som man lägger ut lite snabbt när man kommer på att det som står där inte är uppdaterat,
 • Rensa bort onödig information

  Vi har tidigare talat om statistik från webbplatsens sökmotor. Det finns ofta annan statistik att tillgå från servern där webbplatsen finns. Ofta fokuseras på vilka sidor som är mest besökta, ”Högst hitrate”.
 • Planera webbplatsens uppdateringar

  Vill användare samma sak med er webbplats i april som i september, vill de samma sak morgon och kväll? Finns det säsongsvariationer i vad användarna vill ha?
 • Trimma sökmotorn

  Är er sökmotor optimal? Många sökmotorer har möjlighet att fördefiniera sökningar. Det går att manuellt ställa in svar på sådant som man vet att användarna kommer att söka efter. Gör man denna typ av inställningar är det viktigt att dessa manuellt
 • Lyssna på dina användare

  Det är viktigt att ha ett system för att fånga upp idéer och förslag på vidareutveckling kontinuerligt. Det är trots allt användarna som använder systemet och de har därför mycket bra information som är synd att gå miste om.
 • Möjliggör en dialog med användarna

  Detta är grunden för all förvaltning. Vanligt är att förvaltningsorganisationen sitter avskilt och inte har någon direktkontakt med slutanvändarna. Detta mönster måste brytas och förvaltarna måste få en kontinuerlig kontakt med användarna.
 • Hur gör jag min röst hörd internt?

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom tipsar om hur man med list och knep kan se till att få gehör för tillgänglighetsfrågorna i en motsträvig organisation.
 • Extrafunktioner

  När du är färdig med det grundläggande tillgänglighetsarbetet är dags att ägna sig åt extrafunktioner för ökad tillgänglighet: teckenspråk, Talande Webb och språkligt bearbetad information är exempel på extra funktionalitet för ökad tillgänglighet.
 • Pdf och tillgänglighet

  Funka får en del frågor om pdf som format. När ska pdf användas och hur pass tillgängligt är det?
 • Tio tips till redaktörer

  Funkas tio tips till webbredaktörer är så populära att vi har låtit trycka upp dem som musmatta!
 • Tillgänglighet i sociala medier

  Vi får massor av frågor kring tillgänglighet i sociala medier. Hur funkar det? Vad säger lagen? Hur gör man? Därför startar vi en liten serie med tips om tillgänglighet och sociala medier. Häng med!