Gå igenom och städa er webbplats

Efter ett tag har alla webbplatser till viss del degenererat i form av att länkar börjar se lite olika ut på olika ställen av webbplatsen även om det är samma typer av länkar och så vidare. Det är därför bra att med jämna mellanrum gå igenom webbplatsen på ett systematiskt sätt.

Detta brukar de flesta vara med på och så sätter man sig ner och går igenom webbplatsen, man börjar med startsidan och sedan översta nivån i huvudmenyn. Många gånger orkar man inte igenom hela webbplatsen, det finns helt enkelt inte tid.

Genomgången blir inte helt meningsfull om man aldrig hinner igenom hela (eller åtminstone större delen av) webbplatsen.

Detta tips handlar om en metod som gör det lite mer överkomligt att gå igenom en webbplats. Arbetssättet påminner om det sätt man går igenom en webbplats när man gör en Heuristisk utvärdering. Det går ut på att sakligt gå igenom webbplatsen flera gånger och varje omgång bara titta på en sak, ett problem, en heuristik.

Vill ni läsa mer om de tio heuristikerna som Jacob Nielsen sammanställt kan ni göra det här, öppnas i nytt fönster

Istället för att gå igenom webbplatsen med dessa tio heuristiker kan ni förenkla genomgången och vid varje genomgång gå igenom en sak på listan nedan. Genom att bara gå igenom en sak i taget blir uppgiften genomförbar och man hinner faktiskt gå igenom ganska många sidor på en timme om man bara tittar på en sak i taget.

Förslag på saker att gå igenom:


Är länkarna skapade enligt ett och samma manér (med variationer för olika typer av länkar:

 • Exempel på olika länktyper:
  Länk inom samma sida (ankarlänk)
  Länk till annan sida på samma webbplats
  Länk till annan webbplats (nytt fönster eller ej?)
  Länk till dokument (nytt fönster eller ej?)
  Länk till funktion
 • Ligger länkarna på det sätt man bestämt sig för på webbplatsen? (exempel, som relaterade länkar i högerspalt, efter varje stycke eller kanske i brödtexten)
 • Är title-texter definierade på ett bra sätt för länkarna?

Skiljer man på länkar och knappar på webbplatsen?

 • Knappar bör användas för att utföra något på webbplatsen t ex att söka eller sortera om.
 • Länkar bör användas för att förflytta användaren på webbplatsen, t ex till söksidan.

Är rubriken på sidan en bra beskrivning av innehållet?

Är texten skriven så att det viktigaste kommer först?

Är sidorna lagom långa, innehåller de underrubriker som underlättar snabbläsning, skumläsning?

 • Om sidorna är långa, skall de delas upp i flera sidor och fördelas i menyn?
 • Om sidorna är väldigt korta kan man slå ihop flera sidor?

Är bilder på sidan något som tillför sidan något? Är bilderna tydliga och utmärkta med ALT-texter?

Ligger sidan på rätt plats i strukturen?
Kan en användare rimligtvis hitta till sidan där den ligger om man tänker på att användaren kanske inte känner till er organisation.

Förslag på tillvägagångssätt:

Listan kan göras lång med saker att gå igenom på webbplatsen. En bra uppgift är att skumma igenom flera sidor och försöka se efter vad som är inkonsekvent utfört. Det som är inkonsekvent kan bli nästa punkt i listan för genomgång. Att en webbplats är konsekvent utförd tillför mycket för dess goda användbarhet.

Viktigt är att gå igenom webbplatsen med ett problemområde i taget och att anteckna vilka sidor som har problem. Lämna rättning till ett annat tillfälle och delegera gärna men sätt ett sista datum då det skall vara genomfört. Har du delegerat begär att få in kopia på din lista där åtgärderna är avprickade.

Styrkan med detta arbetssätt är att göra uppgiften att gå igenom en stor webbplats till något som går att genomföra vid ett och samma tillfälle. Skall man kolla allt på alla sidor är det svårare att koncentrera sig och risken är stor att man missar mycket. Risken är ännu större att man aldrig kommer i mål, att man aldrig blir klar med genomgången.

Funka tipsar

 • Tillgängliga appar - tre tips från experten

  Vet du vad du behöver göra för att din mobila app ska uppfylla lagkraven? Sedan 23 juni 2021 ska appar vara tillgängliga enligt webbtillgänglighetsdirektivet. VI på Funka tycker att alla borde tänka på tillgänglighet i appar.
 • Skriv lagom korta meningar

  En text som är lätt att läsa och förstå måste ha lagom korta meningar. Samtidigt måste den ha bra flyt och tydliga samband. Funkas språkexpert ger råd om hur du kan jobba med meningslängden när du skriver.
 • Teckenspråk, textning och syntolkning

  Vi har skrivit en liten manual om teckenspråk, textning och syntolkning. Vad är det som gäller och när? Vilka användare har behov av vad? Finns det några undantag? Hur gör man? Det försöker vi svara på.
 • Tjäna på tillgänglighet

  Tillgänglighet på internet innebär både kundnytta och användarnytta. Vi har samlat några argument för teknisk tillgänglighet som kompletterar det självklara - nämligen att fler kan använda en tillgänglig webbplats.
 • Låt besökaren använda bilder!

  Det är inte bara Funka som tipsar om tillgänglighet. Våra testanvändare kommer ofta med smarta idéer. Den här gången handlar det om att låta bilderna tala.
 • Hjälp användaren när det blir fel

  Om du skriver begripliga felmeddelanden hjälper du besökaren att göra rätt. Det finns riktlinjer att följa. Funka tipsar om hur du ska göra.
 • Visuellt fokus

  Visuellt fokus är en nyhet i WCAG 2.0 men egentligen en rekommendation som funnits länge. Funka reder ut vad som gäller och berättar hur du ska göra för att generera visuellt fokus.
 • Även texter behöver luft

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att ge texten struktur för att underlätta läsningen.
 • Var personlig med din läsare

  Språkexpert Karin Forsell vill att du skriver direkt till din läsare.
 • Enkla ord kan vara svåra

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att fundera på vilka ord vi använder av bara farten.
 • Test och format

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom om hur man testar och använder pdf-dokument på ett bra sätt på webben.
 • Formulär - nyckeln till interaktion

  Idag finns det fler webbformulär på internet än någonsin. Många organisationer har förstått nyttan och möjligheterna med att användaren själv kan utföra uppgifter på webbplatsen. Problemet är att formulären ibland inte är anpassade till webben som kanal.
 • Gå igenom och städa er webbplats

  Efter ett tag har alla webbplatser till viss del degenererat i form av att länkar börjar se lite olika ut på olika ställen av webbplatsen även om det är samma typer av länkar och så vidare. Det är därför bra att med jämna mellanrum gå igenom
 • Om sökmotorer och sökträfflistor

  Många frågor vi får handlar om sökmotorer, vilka är bra, hur många användare använder dem osv. Därför ägnar jag ytterligare en tipsomgång åt dessa frågor. En av de vanligaste frågorna är hur en bra sökträfflista ser ut.
 • Låt datorn göra jobbet!

  Att arbeta effektivt och strukturerat med webbplatsen bidrar till att webbplatsen fungerar bättre. Många gånger blir informationen på webbplatsen något som man lägger ut lite snabbt när man kommer på att det som står där inte är uppdaterat,
 • Rensa bort onödig information

  Vi har tidigare talat om statistik från webbplatsens sökmotor. Det finns ofta annan statistik att tillgå från servern där webbplatsen finns. Ofta fokuseras på vilka sidor som är mest besökta, ”Högst hitrate”.
 • Planera webbplatsens uppdateringar

  Vill användare samma sak med er webbplats i april som i september, vill de samma sak morgon och kväll? Finns det säsongsvariationer i vad användarna vill ha?
 • Trimma sökmotorn

  Är er sökmotor optimal? Många sökmotorer har möjlighet att fördefiniera sökningar. Det går att manuellt ställa in svar på sådant som man vet att användarna kommer att söka efter. Gör man denna typ av inställningar är det viktigt att dessa manuellt
 • Lyssna på dina användare

  Det är viktigt att ha ett system för att fånga upp idéer och förslag på vidareutveckling kontinuerligt. Det är trots allt användarna som använder systemet och de har därför mycket bra information som är synd att gå miste om.
 • Möjliggör en dialog med användarna

  Detta är grunden för all förvaltning. Vanligt är att förvaltningsorganisationen sitter avskilt och inte har någon direktkontakt med slutanvändarna. Detta mönster måste brytas och förvaltarna måste få en kontinuerlig kontakt med användarna.
 • Hur gör jag min röst hörd internt?

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom tipsar om hur man med list och knep kan se till att få gehör för tillgänglighetsfrågorna i en motsträvig organisation.
 • Extrafunktioner

  När du är färdig med det grundläggande tillgänglighetsarbetet är dags att ägna sig åt extrafunktioner för ökad tillgänglighet: teckenspråk, Talande Webb och språkligt bearbetad information är exempel på extra funktionalitet för ökad tillgänglighet.
 • Pdf och tillgänglighet

  Funka får en del frågor om pdf som format. När ska pdf användas och hur pass tillgängligt är det?
 • Tio tips till redaktörer

  Funkas tio tips till webbredaktörer är så populära att vi har låtit trycka upp dem som musmatta!
 • Tillgänglighet i sociala medier

  Vi får massor av frågor kring tillgänglighet i sociala medier. Hur funkar det? Vad säger lagen? Hur gör man? Därför startar vi en liten serie med tips om tillgänglighet och sociala medier. Häng med!