Hjälp användaren när det blir fel

Ju fler e-tjänster på webben, desto viktigare blir det med formulär som är bra konstruerade. Det gäller inte bara den tekniska konstruktionen, utan också hur de är utformade pedagogiskt och hur fel hanteras. Vi har länge ställt krav på felmeddelanden som hjälper användaren. Med WCAG 2.0 finns det ett internationell och gemensamt regelverk att falla tillbaka på.

Under 3.3 hittar vi exempelvis 3.3.1 som säger att fel som upptäcks ska beskrivas för användaren med text, och att det ställe i formuläret där felet återfinns ska markeras. Punkten anger inte omfattningen av de kontroller som ska göras på användarinmatad data, men den ger en tydlig markering om att inmatade uppgifter i möjligaste mån ska kontrolleras och att fel både ska beskrivas och markeras tydligt.

Punkt 3.3.3 anger att om det uppstått fel och systemet kan gissa vad det troliga problemet är, så ska användaren få denna information. Det betyder exempelvis att om vi har ett fält för en e-postadress där användaren matat in ”mittnamn.funka.com” så ska felmeddelandet inte bara säga ”Felaktig e-postadress” utan förklara att alla e-postadresser har ett @-tecken och att det saknas i fältet.

Nedan visas ett exempel från Riksgäldens webbplats. Högst upp på sidan listas och förklaras alla fel. De fält där fel uppstått markeras också.

Informationsruta på Riksgäldens webbplats som visar ett felmeddelande. Skärmbild

Formulärsfält på Riksgäldens webbplats. Vissa inmatningsält markeras med en fet röd ram. Skärmbild
 
För att förebygga fel och problem finns det också punkt 3.3.4 som anger att formulär som används för att exempelvis beställa varor, betala, skicka in ansökningar, ändra eller ta bort information om mig som användare och liknande ska ge mig möjlighet att:

 • …ångra mig
 • …kontrollera mina uppgifter och ge mig möjlighet att korrigera eventuella fel
 • …få en sista möjlighet att granska alla uppgifter innan jag slutligen skickar formuläret

Givetvis ska samtliga tre sätten användas om det är möjligt.

Även punkt 3.3.5 ger stöd till användaren i hanteringen av tjänster och formulär. Punkten säger att det finns situationsberoende hjälp. Det betyder att det ska finnas hjälp till den tjänst eller den funktion där jag som användare just nu befinner mig. En sådan hjälp som WCAG tar upp är stavningskontroll i formulär.

Det här är en relativt kort överblick över de punkter som direkt är kopplade till formulärens felhantering, men det finns många andra punkter som också är av intresse när vi skapar formulär och hanterar felmeddelanden. Exempelvis hittar vi under riktlinje ”3.2 Förutsägbart: Skapa webbsidor som uppträder och fungerar på ett förutsägbart sätt” punkt 3.2.4 som anger att komponenter som har samma funktionalitet på olika webbsidor ska vara utformade på ett likartat sätt. Det betyder exempelvis att ett felmeddelande ska se ut på samma sätt i samtliga tjänster på en webbplats. Det finns inga undantag för tjänster som skapats av tredjepartsleverantörer, felmeddelanden och formulär ska vara konsekvent utformade och fungera på ett för besökaren likartat sätt.

I WCAG 2.0 är det tydligt att vi rör oss mot en allt mer tjänsteintensiv webb och det är nu hög tid att utarbeta interna regelverk för hur den egna organisationens tjänster ska se ut och fungera och ställa krav på leverantörer. Utan sådana detaljerade krav blir det omöjligt att uppfylla de punkter vi tagit upp ovan. Om du vill ha hjälp med krav eller testa de formulär och tjänster du har på din webbplats så hjälper vi gärna till.

Funka tipsar

 • Tillgängliga appar - tre tips från experten

  Vet du vad du behöver göra för att din mobila app ska uppfylla lagkraven? Sedan 23 juni 2021 ska appar vara tillgängliga enligt webbtillgänglighetsdirektivet. VI på Funka tycker att alla borde tänka på tillgänglighet i appar.
 • Skriv lagom korta meningar

  En text som är lätt att läsa och förstå måste ha lagom korta meningar. Samtidigt måste den ha bra flyt och tydliga samband. Funkas språkexpert ger råd om hur du kan jobba med meningslängden när du skriver.
 • Teckenspråk, textning och syntolkning

  Vi har skrivit en liten manual om teckenspråk, textning och syntolkning. Vad är det som gäller och när? Vilka användare har behov av vad? Finns det några undantag? Hur gör man? Det försöker vi svara på.
 • Tjäna på tillgänglighet

  Tillgänglighet på internet innebär både kundnytta och användarnytta. Vi har samlat några argument för teknisk tillgänglighet som kompletterar det självklara - nämligen att fler kan använda en tillgänglig webbplats.
 • Låt besökaren använda bilder!

  Det är inte bara Funka som tipsar om tillgänglighet. Våra testanvändare kommer ofta med smarta idéer. Den här gången handlar det om att låta bilderna tala.
 • Hjälp användaren när det blir fel

  Om du skriver begripliga felmeddelanden hjälper du besökaren att göra rätt. Det finns riktlinjer att följa. Funka tipsar om hur du ska göra.
 • Visuellt fokus

  Visuellt fokus är en nyhet i WCAG 2.0 men egentligen en rekommendation som funnits länge. Funka reder ut vad som gäller och berättar hur du ska göra för att generera visuellt fokus.
 • Även texter behöver luft

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att ge texten struktur för att underlätta läsningen.
 • Var personlig med din läsare

  Språkexpert Karin Forsell vill att du skriver direkt till din läsare.
 • Enkla ord kan vara svåra

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att fundera på vilka ord vi använder av bara farten.
 • Test och format

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom om hur man testar och använder pdf-dokument på ett bra sätt på webben.
 • Formulär - nyckeln till interaktion

  Idag finns det fler webbformulär på internet än någonsin. Många organisationer har förstått nyttan och möjligheterna med att användaren själv kan utföra uppgifter på webbplatsen. Problemet är att formulären ibland inte är anpassade till webben som kanal.
 • Gå igenom och städa er webbplats

  Efter ett tag har alla webbplatser till viss del degenererat i form av att länkar börjar se lite olika ut på olika ställen av webbplatsen även om det är samma typer av länkar och så vidare. Det är därför bra att med jämna mellanrum gå igenom
 • Om sökmotorer och sökträfflistor

  Många frågor vi får handlar om sökmotorer, vilka är bra, hur många användare använder dem osv. Därför ägnar jag ytterligare en tipsomgång åt dessa frågor. En av de vanligaste frågorna är hur en bra sökträfflista ser ut.
 • Låt datorn göra jobbet!

  Att arbeta effektivt och strukturerat med webbplatsen bidrar till att webbplatsen fungerar bättre. Många gånger blir informationen på webbplatsen något som man lägger ut lite snabbt när man kommer på att det som står där inte är uppdaterat,
 • Rensa bort onödig information

  Vi har tidigare talat om statistik från webbplatsens sökmotor. Det finns ofta annan statistik att tillgå från servern där webbplatsen finns. Ofta fokuseras på vilka sidor som är mest besökta, ”Högst hitrate”.
 • Planera webbplatsens uppdateringar

  Vill användare samma sak med er webbplats i april som i september, vill de samma sak morgon och kväll? Finns det säsongsvariationer i vad användarna vill ha?
 • Trimma sökmotorn

  Är er sökmotor optimal? Många sökmotorer har möjlighet att fördefiniera sökningar. Det går att manuellt ställa in svar på sådant som man vet att användarna kommer att söka efter. Gör man denna typ av inställningar är det viktigt att dessa manuellt
 • Lyssna på dina användare

  Det är viktigt att ha ett system för att fånga upp idéer och förslag på vidareutveckling kontinuerligt. Det är trots allt användarna som använder systemet och de har därför mycket bra information som är synd att gå miste om.
 • Möjliggör en dialog med användarna

  Detta är grunden för all förvaltning. Vanligt är att förvaltningsorganisationen sitter avskilt och inte har någon direktkontakt med slutanvändarna. Detta mönster måste brytas och förvaltarna måste få en kontinuerlig kontakt med användarna.
 • Hur gör jag min röst hörd internt?

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom tipsar om hur man med list och knep kan se till att få gehör för tillgänglighetsfrågorna i en motsträvig organisation.
 • Extrafunktioner

  När du är färdig med det grundläggande tillgänglighetsarbetet är dags att ägna sig åt extrafunktioner för ökad tillgänglighet: teckenspråk, Talande Webb och språkligt bearbetad information är exempel på extra funktionalitet för ökad tillgänglighet.
 • Pdf och tillgänglighet

  Funka får en del frågor om pdf som format. När ska pdf användas och hur pass tillgängligt är det?
 • Tio tips till redaktörer

  Funkas tio tips till webbredaktörer är så populära att vi har låtit trycka upp dem som musmatta!
 • Tillgänglighet i sociala medier

  Vi får massor av frågor kring tillgänglighet i sociala medier. Hur funkar det? Vad säger lagen? Hur gör man? Därför startar vi en liten serie med tips om tillgänglighet och sociala medier. Häng med!