Om sökmotorer och sökträfflistor

Många frågor vi får handlar om sökmotorer, vilka är bra, hur många användare använder dem osv. Därför ägnar jag ytterligare en tipsomgång åt dessa frågor. En av de vanligaste frågorna är hur en bra sökträfflista ser ut. Jag skall här ge lite tips och kontrollpunkter som ni kan använda er av när ni går igenom era träfflistor.

Har ni sorterat träffarna på ett bra sätt. Ett exempel är att exempelvis sortera nyhetsträfflistor i omvänd tidsordning med senast först.

Skall vi använda oss av relevansordning? Många sökmotorer har något som de kallar relevans. Vad relevans är, är ofta hemligt eftersom det är lite av nyckeln till en sökmotors innersta algoritmer. Tyvärr kan det ofta vara lika svårt att förstå för användaren varför en träff är relevant. Använder ni er av relevanssortering rekommenderar jag att ni inte benämner det som relevansordning.

Tänk er att en användare har sökt på ett begrepp och som topp 5 i relevansordning finns inte en enda sökträff som användaren bedömer som relevant. Detta är ett exempel på ett tydligt teknikperspektiv där maskinen bestämmer över användaren.

Innehåller varje post i träfflistan lagom antal poster? Många sökmotorer kan visa mycket data om varje sökträff, det är allt från URL till relevans i procent. Ofta är det alldeles för många poster som visas och träfflistan blir grötig. Försök hålla er till under 5 poster för varje sökträff. Här spelar naturligtvis karaktären på sökningen stor roll. Ibland kan det vara relevant med många poster också.

Vilka poster skall vara med? Fundera på vilka som unikt kan identifiera posten och som användaren kan uppfatta som relevant och möjlig att förstå. Ett dokument-ID kan vara helt unikt men svårt att förstå för användaren.
Hur många poster skall visas i träfflistan? I användartester brukar vi lägga märke till att intresset för sökträffarna minskar rejält efter att man läst igenom de tre första träffarna. Att visa en träfflista med 1 000 träffar är troligen till liten nytta för användaren. Visa 20 träffar på första sidan, de flesta användare kommer inte tita på fler sidor.

Hur visar man att det finns flera sidor med träffar? Om man tittar på de stora sök-jättarna på webben ser man snabbt att det finns något av en standard enligt:

<Föregående 1 2 3 4 5 Nästa>
I detta exempel står användaren på sidan 1 i listan, det går inte att klicka på föregående eftersom man står på första posten. Nästa ger större klickyta än siffrorna för de som behöver det. Att de vanligaste sökmotorerna gör på detta sätt gör att det kräver mindre förklaring för att användaren skall förstå.

Automatiska sammanfattningar av dokument är en styggelse. Tycker du att det kan vara svårt att sammanfatta ett långt dokument? Ja det tycker nog de flesta. Att tro att en dator kan göra det är nog lite väl optimistiskt. Försök hellre att visa ingresstext om det finns, annars inledande text.

Hur hanterar vi dokument i sökträfflistan? Många gånger söker inte sökmotorn enbart i själva innehållet på webbsidan utan inkluderar sökningar i länkade dokument. Om ni tar med dessa i sökträfflistan se till att de är uppmärkta så att man ser att det är dokument. Gör det också möjligt att sortera träfflistan på olika typer av träffar, innehåll respektive dokument.

Listan med vad man bör tänka på för att göra en sökträfflista bra kan göras längre men ser du över detta är du på god väg att hjälpa dina användare till en enklare och snabbare sökprocess.

Funka tipsar

 • Tillgängliga appar - tre tips från experten

  Vet du vad du behöver göra för att din mobila app ska uppfylla lagkraven? Sedan 23 juni 2021 ska appar vara tillgängliga enligt webbtillgänglighetsdirektivet. VI på Funka tycker att alla borde tänka på tillgänglighet i appar.
 • Skriv lagom korta meningar

  En text som är lätt att läsa och förstå måste ha lagom korta meningar. Samtidigt måste den ha bra flyt och tydliga samband. Funkas språkexpert ger råd om hur du kan jobba med meningslängden när du skriver.
 • Teckenspråk, textning och syntolkning

  Vi har skrivit en liten manual om teckenspråk, textning och syntolkning. Vad är det som gäller och när? Vilka användare har behov av vad? Finns det några undantag? Hur gör man? Det försöker vi svara på.
 • Tjäna på tillgänglighet

  Tillgänglighet på internet innebär både kundnytta och användarnytta. Vi har samlat några argument för teknisk tillgänglighet som kompletterar det självklara - nämligen att fler kan använda en tillgänglig webbplats.
 • Låt besökaren använda bilder!

  Det är inte bara Funka som tipsar om tillgänglighet. Våra testanvändare kommer ofta med smarta idéer. Den här gången handlar det om att låta bilderna tala.
 • Hjälp användaren när det blir fel

  Om du skriver begripliga felmeddelanden hjälper du besökaren att göra rätt. Det finns riktlinjer att följa. Funka tipsar om hur du ska göra.
 • Visuellt fokus

  Visuellt fokus är en nyhet i WCAG 2.0 men egentligen en rekommendation som funnits länge. Funka reder ut vad som gäller och berättar hur du ska göra för att generera visuellt fokus.
 • Även texter behöver luft

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att ge texten struktur för att underlätta läsningen.
 • Var personlig med din läsare

  Språkexpert Karin Forsell vill att du skriver direkt till din läsare.
 • Enkla ord kan vara svåra

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att fundera på vilka ord vi använder av bara farten.
 • Test och format

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom om hur man testar och använder pdf-dokument på ett bra sätt på webben.
 • Formulär - nyckeln till interaktion

  Idag finns det fler webbformulär på internet än någonsin. Många organisationer har förstått nyttan och möjligheterna med att användaren själv kan utföra uppgifter på webbplatsen. Problemet är att formulären ibland inte är anpassade till webben som kanal.
 • Gå igenom och städa er webbplats

  Efter ett tag har alla webbplatser till viss del degenererat i form av att länkar börjar se lite olika ut på olika ställen av webbplatsen även om det är samma typer av länkar och så vidare. Det är därför bra att med jämna mellanrum gå igenom
 • Om sökmotorer och sökträfflistor

  Många frågor vi får handlar om sökmotorer, vilka är bra, hur många användare använder dem osv. Därför ägnar jag ytterligare en tipsomgång åt dessa frågor. En av de vanligaste frågorna är hur en bra sökträfflista ser ut.
 • Låt datorn göra jobbet!

  Att arbeta effektivt och strukturerat med webbplatsen bidrar till att webbplatsen fungerar bättre. Många gånger blir informationen på webbplatsen något som man lägger ut lite snabbt när man kommer på att det som står där inte är uppdaterat,
 • Rensa bort onödig information

  Vi har tidigare talat om statistik från webbplatsens sökmotor. Det finns ofta annan statistik att tillgå från servern där webbplatsen finns. Ofta fokuseras på vilka sidor som är mest besökta, ”Högst hitrate”.
 • Planera webbplatsens uppdateringar

  Vill användare samma sak med er webbplats i april som i september, vill de samma sak morgon och kväll? Finns det säsongsvariationer i vad användarna vill ha?
 • Trimma sökmotorn

  Är er sökmotor optimal? Många sökmotorer har möjlighet att fördefiniera sökningar. Det går att manuellt ställa in svar på sådant som man vet att användarna kommer att söka efter. Gör man denna typ av inställningar är det viktigt att dessa manuellt
 • Lyssna på dina användare

  Det är viktigt att ha ett system för att fånga upp idéer och förslag på vidareutveckling kontinuerligt. Det är trots allt användarna som använder systemet och de har därför mycket bra information som är synd att gå miste om.
 • Möjliggör en dialog med användarna

  Detta är grunden för all förvaltning. Vanligt är att förvaltningsorganisationen sitter avskilt och inte har någon direktkontakt med slutanvändarna. Detta mönster måste brytas och förvaltarna måste få en kontinuerlig kontakt med användarna.
 • Hur gör jag min röst hörd internt?

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom tipsar om hur man med list och knep kan se till att få gehör för tillgänglighetsfrågorna i en motsträvig organisation.
 • Extrafunktioner

  När du är färdig med det grundläggande tillgänglighetsarbetet är dags att ägna sig åt extrafunktioner för ökad tillgänglighet: teckenspråk, Talande Webb och språkligt bearbetad information är exempel på extra funktionalitet för ökad tillgänglighet.
 • Pdf och tillgänglighet

  Funka får en del frågor om pdf som format. När ska pdf användas och hur pass tillgängligt är det?
 • Tio tips till redaktörer

  Funkas tio tips till webbredaktörer är så populära att vi har låtit trycka upp dem som musmatta!
 • Tillgänglighet i sociala medier

  Vi får massor av frågor kring tillgänglighet i sociala medier. Hur funkar det? Vad säger lagen? Hur gör man? Därför startar vi en liten serie med tips om tillgänglighet och sociala medier. Häng med!