Planera webbplatsens uppdateringar

Vill användare samma sak med er webbplats i april som i september, vill de samma sak morgon och kväll? Finns det säsongsvariationer i vad användarna vill ha?

Oftast finns det större eller mindre variationer i vad besökarna vill ha. Vilka tidsintervall som styr beror på den verksamhet som webbplatsen skall representera. Tyvärr är det alldeles för vanligt att det som styr informationen på webbplatsen och dess uppdatering snarare är ansvarig organisations tillgång på tid och inte de behov besökarna har. För att förstå vad vi menar med föränderligt behov av information över tid skall vi titta på ett par exempel från två av våra kunder:

Riksdagens webbplats till exempel, här är det högs troligt att många är intresserade av budgetpropositionen under en viss del av året och allmänna motioner en annan. Under sommaren 2006 är det troligt att fler användare än vanligt är intresserade av hur allmänna val i Sverige fungerar med tanke på valet i september.

Tittar vi istället på Kungliga Operans webbplats så är förändringen ännu tydligare över tid. På eftermiddagarna är det troligt att många besökare till kvällens föreställning är intresserade av att veta; om det är några förändringar i programmet, vem som innehar vilken roll, vad som kan beställas i pausen och vilka tider som gäller för kvällens föreställning, akter och pauser. På förmiddagarna är kanske just detta behov inte lika stort och fokus ligger istället på kommande repertoar.

Hur kan man hantera denna problematik? Genom att skapa en yta på webbplatsens startsida där material som är tidsstyrt ligger, så kallade puffar. I de flesta publiceringssystem finns möjlighet att ställa in tidsstyrd publicering och det gäller bara att lära sig och att utnyttja funktionen.

Gå igenom almanackan ett år framåt och fundera på vad användare är intresserade av under olika tider på året. Har ni förändrade öppet-/telefontider under sommaren, helger osv kanske det är något som man bör puffa för på startsidan någon vecka innan. Har er verksamhet olika tidscykler med förändringar i verksamheten? Skall dessa avspeglas på webbplatsen? Har ni planerat för utskick av något slag? Skall detta följas upp på webbplatsen, har ni kampanjer?

Ja, listan kan göras lång. Det som är bra med att göra denna typ av inventering och planering är att det blir lättare att hålla sidan uppdaterad och aktuell om man lagt grunden. Annars blir det lätt att man i efterhand upptäcker att annonskampanjen gått av stapeln och att ingen uppmärksammade detta på webbplatsen.

Ett tips som kan hjälpa er att ta reda på beteendeförändringar över tid är att titta i fjolårets sökstatistik. Var det olika saker som toppade under året? När ni ändå går igenom resultaten från sökmotorn kan ni fundera över om det är något som väldigt många söker efter. Då kanske även det är lämpligt att ha en puff för. Trots allt - om användaren slipper steget med sökningen är det bra. Följ gärna upp sedan och se om det blir färre sökningar på just det ämnet efter det att ni lagt dit en puff.

Funka tipsar

 • Tillgängliga appar - tre tips från experten

  Vet du vad du behöver göra för att din mobila app ska uppfylla lagkraven? Sedan 23 juni 2021 ska appar vara tillgängliga enligt webbtillgänglighetsdirektivet. VI på Funka tycker att alla borde tänka på tillgänglighet i appar.
 • Skriv lagom korta meningar

  En text som är lätt att läsa och förstå måste ha lagom korta meningar. Samtidigt måste den ha bra flyt och tydliga samband. Funkas språkexpert ger råd om hur du kan jobba med meningslängden när du skriver.
 • Teckenspråk, textning och syntolkning

  Vi har skrivit en liten manual om teckenspråk, textning och syntolkning. Vad är det som gäller och när? Vilka användare har behov av vad? Finns det några undantag? Hur gör man? Det försöker vi svara på.
 • Tjäna på tillgänglighet

  Tillgänglighet på internet innebär både kundnytta och användarnytta. Vi har samlat några argument för teknisk tillgänglighet som kompletterar det självklara - nämligen att fler kan använda en tillgänglig webbplats.
 • Låt besökaren använda bilder!

  Det är inte bara Funka som tipsar om tillgänglighet. Våra testanvändare kommer ofta med smarta idéer. Den här gången handlar det om att låta bilderna tala.
 • Hjälp användaren när det blir fel

  Om du skriver begripliga felmeddelanden hjälper du besökaren att göra rätt. Det finns riktlinjer att följa. Funka tipsar om hur du ska göra.
 • Visuellt fokus

  Visuellt fokus är en nyhet i WCAG 2.0 men egentligen en rekommendation som funnits länge. Funka reder ut vad som gäller och berättar hur du ska göra för att generera visuellt fokus.
 • Även texter behöver luft

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att ge texten struktur för att underlätta läsningen.
 • Var personlig med din läsare

  Språkexpert Karin Forsell vill att du skriver direkt till din läsare.
 • Enkla ord kan vara svåra

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att fundera på vilka ord vi använder av bara farten.
 • Test och format

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom om hur man testar och använder pdf-dokument på ett bra sätt på webben.
 • Formulär - nyckeln till interaktion

  Idag finns det fler webbformulär på internet än någonsin. Många organisationer har förstått nyttan och möjligheterna med att användaren själv kan utföra uppgifter på webbplatsen. Problemet är att formulären ibland inte är anpassade till webben som kanal.
 • Gå igenom och städa er webbplats

  Efter ett tag har alla webbplatser till viss del degenererat i form av att länkar börjar se lite olika ut på olika ställen av webbplatsen även om det är samma typer av länkar och så vidare. Det är därför bra att med jämna mellanrum gå igenom
 • Om sökmotorer och sökträfflistor

  Många frågor vi får handlar om sökmotorer, vilka är bra, hur många användare använder dem osv. Därför ägnar jag ytterligare en tipsomgång åt dessa frågor. En av de vanligaste frågorna är hur en bra sökträfflista ser ut.
 • Låt datorn göra jobbet!

  Att arbeta effektivt och strukturerat med webbplatsen bidrar till att webbplatsen fungerar bättre. Många gånger blir informationen på webbplatsen något som man lägger ut lite snabbt när man kommer på att det som står där inte är uppdaterat,
 • Rensa bort onödig information

  Vi har tidigare talat om statistik från webbplatsens sökmotor. Det finns ofta annan statistik att tillgå från servern där webbplatsen finns. Ofta fokuseras på vilka sidor som är mest besökta, ”Högst hitrate”.
 • Planera webbplatsens uppdateringar

  Vill användare samma sak med er webbplats i april som i september, vill de samma sak morgon och kväll? Finns det säsongsvariationer i vad användarna vill ha?
 • Trimma sökmotorn

  Är er sökmotor optimal? Många sökmotorer har möjlighet att fördefiniera sökningar. Det går att manuellt ställa in svar på sådant som man vet att användarna kommer att söka efter. Gör man denna typ av inställningar är det viktigt att dessa manuellt
 • Lyssna på dina användare

  Det är viktigt att ha ett system för att fånga upp idéer och förslag på vidareutveckling kontinuerligt. Det är trots allt användarna som använder systemet och de har därför mycket bra information som är synd att gå miste om.
 • Möjliggör en dialog med användarna

  Detta är grunden för all förvaltning. Vanligt är att förvaltningsorganisationen sitter avskilt och inte har någon direktkontakt med slutanvändarna. Detta mönster måste brytas och förvaltarna måste få en kontinuerlig kontakt med användarna.
 • Hur gör jag min röst hörd internt?

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom tipsar om hur man med list och knep kan se till att få gehör för tillgänglighetsfrågorna i en motsträvig organisation.
 • Extrafunktioner

  När du är färdig med det grundläggande tillgänglighetsarbetet är dags att ägna sig åt extrafunktioner för ökad tillgänglighet: teckenspråk, Talande Webb och språkligt bearbetad information är exempel på extra funktionalitet för ökad tillgänglighet.
 • Pdf och tillgänglighet

  Funka får en del frågor om pdf som format. När ska pdf användas och hur pass tillgängligt är det?
 • Tio tips till redaktörer

  Funkas tio tips till webbredaktörer är så populära att vi har låtit trycka upp dem som musmatta!
 • Tillgänglighet i sociala medier

  Vi får massor av frågor kring tillgänglighet i sociala medier. Hur funkar det? Vad säger lagen? Hur gör man? Därför startar vi en liten serie med tips om tillgänglighet och sociala medier. Häng med!