Skriv lagom korta meningar

Du underlättar för alla läsare om du skriver med varierad meningslängd och tydliga samband.

Långa meningar gör en text mer svårläst. Det vet de flesta som arbetar med att skriva. Ändå är det vanligt att meningslängden drar iväg när vi skriver: det blir 25 ord, det blir fler och fler kommatecken, det blir 35 ord …

Här kommer tre råd för att skriva lagom korta meningar. Det handlar om att räkna ord, sätta punkt och behålla flytet. Om du följer råden så blir dina texter både enklare att läsa och lättare att begripa.

1. Räkna orden i varje mening

En bra regel är att meningarna ska bestå av mellan 10 och 25 ord. Men ibland räcker fem ord.

Tänk också på att ungefär en fjärdedel av alla vuxna i Sverige har problem med att läsa medelsvåra texter, alltså till exempel längre tidningsartiklar. Om du vill nå alla dem ska du sikta på kortare meningar. Försök hålla de längsta meningarna under 20 ord.

Att räkna orden medan du skriver kan kännas ovant. Många upplever att det stoppar skrivflödet alldeles för mycket. I så fall kan du först skriva ett utkast, sedan låta texten vila, och till sist räkna ord och redigera. Då hittar du säkert några långa meningar som du kan dela upp i två eller fler.

2. Dela meningar vid sambandsord – men stryk dem inte helt

När du ska korta ner meningar är det smart att leta efter ord som och, men, eller och eftersom. Ibland kan du helt enkelt sätta punkt före sådana ord. Ordet eftersom kan ibland bli därför i en ny mening. Och jo – det är okej att börja meningar med och eller men, bara du inte gör det hela tiden!

Du kan också spana efter ord som vilket och som. Till exempel kan en lång mening som innehåller ”… vilket beror på …” ofta bli två meningar, där den andra börjar ”Det beror på …”.

Kom ihåg att ord som men eller eftersom är viktiga sambandsord. Korta aldrig meningar så mycket att sambanden försvinner. I värsta fall kan meningar som verkar enkla bli helt obegripliga:

”Verksamheten fungerar bra. Verksamheten följer inte reglerna.”

Ska läsarna tolka det som att verksamheten fungerar bra eftersom den inte följer reglerna? Eller trots att? Svaret är att läsarna inte ska behöva tolka det. Du som skribent måste göra meningen tydlig.

3. Låt meningarnas längd variera

Du ska alltså skriva lagom korta meningar med tydliga samband. Vad som är lagom kort är i regel högst 25 ord per mening. Men lika viktigt är att variera meningslängden. Det duger inte att skriva en text där alla meningar är cirka 25 ord långa.

Varierad meningslängd skapar ett naturligt flyt i läsningen. Därför ska du inte heller skriva en text där varje mening består av 10 ord eller mindre. Så korta meningar gör nästan aldrig en text lättare – tvärtom blir den ofta hackig och svår att förstå.

Det är alltid ett bra knep att läsa upp texten högt. Om du måste stanna och hämta andan mitt i en mening är den nästan säkert för lång. På samma sätt kan du ofta höra om flera meningar på varandra låter onaturligt korthuggna.