Test och format

Många webbplatser dräller av pdf-dokument. Ibland används pdf-formatet korrekt och tillgängligt, men allt för ofta används pdf eftersom det går snabbt för redaktören att lägga ut informationen - och tillgängligheten ”glöms bort”.

Eftersom många validerar sin kod med automatiska verktyg som bara kontrollerar html-koden, kan man här se en risk för ett mätresultat som inte återspeglar verkligheten. De otillgängliga pdf-dokumenten döljer inte bara informationen för besökarna, de döljer själva otillgängligheten för ansvariga inom organisationen.

Ofta uppstår de allra otillgängligaste pdf-dokumenten när det finns ett vanligt pappersdokument som förelaga, ett dokument man tycker kan vara intressant på webbplatsen. I stället för att arbeta om informationen och lägga in det som en vanlig sida i publiceringsmiljön är det uppenbarligen enklare att lägga i skannern och trycka på en knapp - med ett fullständigt otillgängligt resultat. Kanske är det vanans makt, men det är dags att tänka efter lite, för vi ser detta alldeles för ofta.

Det finns tillfällen när pdf är helt rätt format att använda, men det bygger naturligtvis på att filerna är tillgängliga. Och att av slentrian lägga ut information i pdf i stället för html rekommenderar vi inte.

Som ansvarig för webbplatsen eller för dess innehåll bör man skaffa sig en bild av hur pdf-hanteringen går till. Kan du svara på frågorna:

 • Vem lägger ut pdf-dokument?
 • I vilka situationer skapas pdf-dokument i stället för html-dokument?
 • Har de som lägger in pdf-dokument kunskap och möjlighet att göra dem tillgängliga?
 • Görs pdf-dokumenten tillgängliga?

Dessa frågor bör man kunna svara på inom organisationen. Om inget svar finns är det hög tid att reda ut varför man använder pdf och på vilket sätt.

Pdf är - när det är rätt använt och rätt skapat - ett tillgängligt och bra format. Men eftersom användandet idag är så dåligt kontrollerat och kunskapen om tillgänglighet i pdf-filer så begränsad är följden att användarna inte förväntar sig att denna information ska vara tillgänglig.

Vissa grupper undviker medvetet allt vad pdf heter, eftersom de ”i 9 fall av 10 är otillgängliga” (90 procent är en uppskattning från en erfaren person inom funktionshinderrörelsen, vi vet inte hur statistiken verkligen ser ut).

Förutom att inventera ovanstående frågor bör du naturligtvis se till att de viktigaste pdf-dokumenten är tillgängliga och att alla som arbetar med pdf-dokument har förutsättningar att skapa tillgängliga filer. Att sopa problemen under mattan med hjälp av en bra webb och otillgängliga pdf-filer borde inte vara något alternativ.

Funka tipsar

 • Tillgängliga appar - tre tips från experten

  Vet du vad du behöver göra för att din mobila app ska uppfylla lagkraven? Sedan 23 juni 2021 ska appar vara tillgängliga enligt webbtillgänglighetsdirektivet. VI på Funka tycker att alla borde tänka på tillgänglighet i appar.
 • Skriv lagom korta meningar

  En text som är lätt att läsa och förstå måste ha lagom korta meningar. Samtidigt måste den ha bra flyt och tydliga samband. Funkas språkexpert ger råd om hur du kan jobba med meningslängden när du skriver.
 • Teckenspråk, textning och syntolkning

  Vi har skrivit en liten manual om teckenspråk, textning och syntolkning. Vad är det som gäller och när? Vilka användare har behov av vad? Finns det några undantag? Hur gör man? Det försöker vi svara på.
 • Tjäna på tillgänglighet

  Tillgänglighet på internet innebär både kundnytta och användarnytta. Vi har samlat några argument för teknisk tillgänglighet som kompletterar det självklara - nämligen att fler kan använda en tillgänglig webbplats.
 • Låt besökaren använda bilder!

  Det är inte bara Funka som tipsar om tillgänglighet. Våra testanvändare kommer ofta med smarta idéer. Den här gången handlar det om att låta bilderna tala.
 • Hjälp användaren när det blir fel

  Om du skriver begripliga felmeddelanden hjälper du besökaren att göra rätt. Det finns riktlinjer att följa. Funka tipsar om hur du ska göra.
 • Visuellt fokus

  Visuellt fokus är en nyhet i WCAG 2.0 men egentligen en rekommendation som funnits länge. Funka reder ut vad som gäller och berättar hur du ska göra för att generera visuellt fokus.
 • Även texter behöver luft

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att ge texten struktur för att underlätta läsningen.
 • Var personlig med din läsare

  Språkexpert Karin Forsell vill att du skriver direkt till din läsare.
 • Enkla ord kan vara svåra

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att fundera på vilka ord vi använder av bara farten.
 • Test och format

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom om hur man testar och använder pdf-dokument på ett bra sätt på webben.
 • Formulär - nyckeln till interaktion

  Idag finns det fler webbformulär på internet än någonsin. Många organisationer har förstått nyttan och möjligheterna med att användaren själv kan utföra uppgifter på webbplatsen. Problemet är att formulären ibland inte är anpassade till webben som kanal.
 • Gå igenom och städa er webbplats

  Efter ett tag har alla webbplatser till viss del degenererat i form av att länkar börjar se lite olika ut på olika ställen av webbplatsen även om det är samma typer av länkar och så vidare. Det är därför bra att med jämna mellanrum gå igenom
 • Om sökmotorer och sökträfflistor

  Många frågor vi får handlar om sökmotorer, vilka är bra, hur många användare använder dem osv. Därför ägnar jag ytterligare en tipsomgång åt dessa frågor. En av de vanligaste frågorna är hur en bra sökträfflista ser ut.
 • Låt datorn göra jobbet!

  Att arbeta effektivt och strukturerat med webbplatsen bidrar till att webbplatsen fungerar bättre. Många gånger blir informationen på webbplatsen något som man lägger ut lite snabbt när man kommer på att det som står där inte är uppdaterat,
 • Rensa bort onödig information

  Vi har tidigare talat om statistik från webbplatsens sökmotor. Det finns ofta annan statistik att tillgå från servern där webbplatsen finns. Ofta fokuseras på vilka sidor som är mest besökta, ”Högst hitrate”.
 • Planera webbplatsens uppdateringar

  Vill användare samma sak med er webbplats i april som i september, vill de samma sak morgon och kväll? Finns det säsongsvariationer i vad användarna vill ha?
 • Trimma sökmotorn

  Är er sökmotor optimal? Många sökmotorer har möjlighet att fördefiniera sökningar. Det går att manuellt ställa in svar på sådant som man vet att användarna kommer att söka efter. Gör man denna typ av inställningar är det viktigt att dessa manuellt
 • Lyssna på dina användare

  Det är viktigt att ha ett system för att fånga upp idéer och förslag på vidareutveckling kontinuerligt. Det är trots allt användarna som använder systemet och de har därför mycket bra information som är synd att gå miste om.
 • Möjliggör en dialog med användarna

  Detta är grunden för all förvaltning. Vanligt är att förvaltningsorganisationen sitter avskilt och inte har någon direktkontakt med slutanvändarna. Detta mönster måste brytas och förvaltarna måste få en kontinuerlig kontakt med användarna.
 • Hur gör jag min röst hörd internt?

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom tipsar om hur man med list och knep kan se till att få gehör för tillgänglighetsfrågorna i en motsträvig organisation.
 • Extrafunktioner

  När du är färdig med det grundläggande tillgänglighetsarbetet är dags att ägna sig åt extrafunktioner för ökad tillgänglighet: teckenspråk, Talande Webb och språkligt bearbetad information är exempel på extra funktionalitet för ökad tillgänglighet.
 • Pdf och tillgänglighet

  Funka får en del frågor om pdf som format. När ska pdf användas och hur pass tillgängligt är det?
 • Tio tips till redaktörer

  Funkas tio tips till webbredaktörer är så populära att vi har låtit trycka upp dem som musmatta!
 • Tillgänglighet i sociala medier

  Vi får massor av frågor kring tillgänglighet i sociala medier. Hur funkar det? Vad säger lagen? Hur gör man? Därför startar vi en liten serie med tips om tillgänglighet och sociala medier. Häng med!