Tillgängliga appar - tre tips från experten

Vet du vad du behöver göra för att din mobila app ska uppfylla lagkraven? Sedan 23 juni 2021 ska appar vara tillgängliga enligt webbtillgänglighetsdirektivet. VI på Funka tycker att alla borde tänka på tillgänglighet i appar. Vi vill därför dela lite enkla tips och råd!

1. Igenkänning

Återanvänd element och funktionalitet som användaren känner igen. Både Google och Apple delar med sig av sina resurser för ökad tillgänglighet, vilket för att vissa element ofta återkommer. Många standardelement som finns i iOS och Android är tillgängliga från start och fungera med inbyggda skärmläsarverktyg som VoiceOver och TalkBack. Att återanvända kanske låter som att fuska, men tvärtom betyder det att användaren känner igen sig, vilket gör det betydligt lättare att komma igång och använda en ny app. Konsekvens är en viktig del av tillgänglighet.

2. Motorik

Många appar använder sig av gester, vilket kan vara effektivt och bra. Men se alltid till att det finns ett annat sätt att utföra samma kommando på, exempelvis genom en knapptryckning, eftersom inte alla användare kan utföra alla gester. Användare med olika typer av hjälpmedel eller någon form av nedsatt rörlighet behöver ett alternativt sätt att hantera gränssnittet som inte bygger på gestik.

3. Testa

Slå på de inbyggda hjälpmedlen på din telefon och försök att navigera genom ditt gränssnitt. Kommer du åt alla funktioner med den inbyggda skärmläsaren? Läser den upp funktionerna på ett sätt så att du skulle förstå vad det handlade om även om du inte tittade? Vad händer när du förändrar storleken på texten – och när du byter från ”stående” till ”liggande” position på telefonen?

Hur testar du en app? Vi frågade Funkas egna app-expert Melad Munther.

På samma sätt som en webbsida måste appar kunna användas utav alla användare, men tillvägagångssättet av en granskning kan skilja sig mycket från en webbsida. Vi kan inte inspektera koden eller alltid följa en tydlig dokumentation på hur lagkraven skall tolkas när det kommer till appar. Samt att vi testar på två system som kan skilja sig mycket från varandra. Det gör hela arbetet lite mer intressant tycker jag!

Appar och Webbtillgänglighetsdirektivet?

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska vara tillgängliga. Alla som omfattas av lag om tillgänglighet i digital offentlig service, eller DOS-lagen som den svenska implementationen av direktivet kallas, ska se till att apparna är tillgängliga.

Många aktörer som omfattas av lagen, inte minst statliga, regionala och kommunala bolag inom exempelvis kollektivtrafik, el-bolag eller vårdgivare, erbjuder appar till sina kunder och användare.