Tillgänglighet i sociala medier

Vi får massor av frågor kring tillgänglighet i sociala medier. Hur funkar det? Vad säger lagen? Hur gör man? Därför startar vi en liten serie med tips om tillgänglighet och sociala medier. Häng med!

Sociala medier är en viktig kommunikationskanal för både organisationer och individer. Det finns stora möjligheter att skapa ökad tillgänglighet i sociala medier, men du som avsändare har mindre chans att påverka gränssnitten än du har i dina egna kanaler. Dessutom har inte alla användare tillgång till sociala medier. Därför bör du publicera viktig information i en kanal som är öppen för alla och där du har full kontroll på tillgängligheten.

Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska du ”så långt det är möjligt” följa kraven på tillgänglighet i sociala medier. Det innebär att du ska använda de funktioner som finns för att skapa tillgängligt innehåll, men att du inte kan ha ansvar för de tekniska lösningarna eller gränssnitten hos tredje part.

Sociala medier och tillgänglighet, vad gäller?

  • Text i bild

    Om du vill använda text i bild, tänk på att texten måste vara läsbar, både visuellt och tekniskt, för att följa lagen och fungera för alla.
  • Alternativ textbeskrivning

    Bilder, illustrationer och film är viktiga komplement till text. Många människor föredrar visuell kommunikation. Men alla kan inte se bilder, därför ställer lagen krav på att du beskriver meningsbärande bilder med en alternativ text.