Trimma sökmotorn

Är er sökmotor optimal? Många sökmotorer har möjlighet att fördefiniera sökningar. Det går att manuellt ställa in svar på sådant som man vet att användarna kommer att söka efter. Gör man denna typ av inställningar är det viktigt att dessa manuellt skapade sökträffar märks upp på tydligt sätt i sökträfflistan och att sökmotorn lägger de manuellt inlagda svaren högt upp i träfflistan.

Vad användarna söker efter förändras över tid. Händelser i omvärlden och nya begrepp är ett par av anledningarna till varför besökarnas sökbeteende förändras. Ett exempel på sökord som helt plötsligt började dyka upp och som krävde manuell registreing är ”Fågelinfluensan”. Innan webbplatser som tog upp egenvård hade texter som innehöll just detta ord så var det lämpligt att skapa sökträffar som ändå gav relevant information.

För att veta vad användarna söker efter just nu är det bra att kontrollera om sökmotorn kan generera någon form av statistik. Många gånger går det att skapa en lista från sökmotorn med de vanligaste sökorden och begreppen. Det är en bra idé att åtminstone någon gång per månad gå igenom denna lista och se om det dykt upp nya begrepp. På vissa webbplatser bör detta arbete kanske utföras så ofta som någon gång i veckan, särskilt om webbplatsen innehåller en stor anddel nyheter och aktuellt.

De ord som finns med i statistiken kan du själv kontrollera och söka på och se om sökmotorn automatiskt ger relevanta och bra träffar eller om träffarna bör justeras manuellt. Sökmotorn kanske skapar korrekta träffar men de som du bedömer som mest relevanta kanske hamnar långt ner i sökträfflistan och då behövs också en trimning av sökmotorn. Tänk på att nya ord som besökarna nyligen har börjat söka på kanske inte ligger tio i topp i statistiken varför man bör gå igenom en stor del av statistiken och inte nöja sig med att gå igenom ”tio i topp”.

Ytterligare ett exempel på sökord som mår bra av manuellt inlagda träffar är exempelvis ordet ”jämkning” på skatteverkets webbplats. Ordet nämns säkert i väldigt många texter och för den som söker efter ”jämkning” är det troligt att den personen är intresserad av främst två olika saker:

 1. en beskrivning av vad jämkning är och hur man gör
 2. själva blanketten som man fyller i

Istället för att få en träfflista med alla ställen där jämkning nämns får man efter att manuellt lagt in sökträffar en lista med två prioriterade svar, beskrivning och blankett.

Visst vore det skönt om fler ägare av webbplatser såg till att sökmotorn verkligen fungerade. Det är service till användaren.

Att arbeta med sökmotorer är inte alltid lätt. Gränssnitten för administratörerna varierar i hur välgjorda de är, men oftast är dock problemet att kunskapen om vilka möjligheter som finns är låg. Hur många har gjort de inställningar som leverantören av sökmotorn använde som säljargument? Hur många har efter webbplatsens installation överhuvudtaget gått in och gjort justeringar?

Att hitta relevanta sökord att lägga in i sökmotorn är inte alltid heller givet. Det är lätt att glömma felstavade varianter av ord (i de fall sökmotorn inte hanterar felstavning) men också populärversioner av ord som till exempel ”dagis” kan vara bra att lägga in så att användaren inte tvingas söka på begreppet ”barnomsorg” för att hitta relevant information på webbplatsen.

Vi på Funka hjälper er gärna med att:

 • ta reda på vilka möjligheter just er sökmotor har
 • ta fram vilka ord som är lämpliga att lägga till genom att bland annat titta på: sökord, felstavningar och synonymer
 • rekommendera lämplig strategi för kontinuerligt arbete med sökmotorn 

Funka tipsar

 • Tillgängliga appar - tre tips från experten

  Vet du vad du behöver göra för att din mobila app ska uppfylla lagkraven? Sedan 23 juni 2021 ska appar vara tillgängliga enligt webbtillgänglighetsdirektivet. VI på Funka tycker att alla borde tänka på tillgänglighet i appar.
 • Skriv lagom korta meningar

  En text som är lätt att läsa och förstå måste ha lagom korta meningar. Samtidigt måste den ha bra flyt och tydliga samband. Funkas språkexpert ger råd om hur du kan jobba med meningslängden när du skriver.
 • Teckenspråk, textning och syntolkning

  Vi har skrivit en liten manual om teckenspråk, textning och syntolkning. Vad är det som gäller och när? Vilka användare har behov av vad? Finns det några undantag? Hur gör man? Det försöker vi svara på.
 • Tjäna på tillgänglighet

  Tillgänglighet på internet innebär både kundnytta och användarnytta. Vi har samlat några argument för teknisk tillgänglighet som kompletterar det självklara - nämligen att fler kan använda en tillgänglig webbplats.
 • Låt besökaren använda bilder!

  Det är inte bara Funka som tipsar om tillgänglighet. Våra testanvändare kommer ofta med smarta idéer. Den här gången handlar det om att låta bilderna tala.
 • Hjälp användaren när det blir fel

  Om du skriver begripliga felmeddelanden hjälper du besökaren att göra rätt. Det finns riktlinjer att följa. Funka tipsar om hur du ska göra.
 • Visuellt fokus

  Visuellt fokus är en nyhet i WCAG 2.0 men egentligen en rekommendation som funnits länge. Funka reder ut vad som gäller och berättar hur du ska göra för att generera visuellt fokus.
 • Även texter behöver luft

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att ge texten struktur för att underlätta läsningen.
 • Var personlig med din läsare

  Språkexpert Karin Forsell vill att du skriver direkt till din läsare.
 • Enkla ord kan vara svåra

  Språkexpert Karin Forsell tipsar om att fundera på vilka ord vi använder av bara farten.
 • Test och format

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom om hur man testar och använder pdf-dokument på ett bra sätt på webben.
 • Formulär - nyckeln till interaktion

  Idag finns det fler webbformulär på internet än någonsin. Många organisationer har förstått nyttan och möjligheterna med att användaren själv kan utföra uppgifter på webbplatsen. Problemet är att formulären ibland inte är anpassade till webben som kanal.
 • Gå igenom och städa er webbplats

  Efter ett tag har alla webbplatser till viss del degenererat i form av att länkar börjar se lite olika ut på olika ställen av webbplatsen även om det är samma typer av länkar och så vidare. Det är därför bra att med jämna mellanrum gå igenom
 • Om sökmotorer och sökträfflistor

  Många frågor vi får handlar om sökmotorer, vilka är bra, hur många användare använder dem osv. Därför ägnar jag ytterligare en tipsomgång åt dessa frågor. En av de vanligaste frågorna är hur en bra sökträfflista ser ut.
 • Låt datorn göra jobbet!

  Att arbeta effektivt och strukturerat med webbplatsen bidrar till att webbplatsen fungerar bättre. Många gånger blir informationen på webbplatsen något som man lägger ut lite snabbt när man kommer på att det som står där inte är uppdaterat,
 • Rensa bort onödig information

  Vi har tidigare talat om statistik från webbplatsens sökmotor. Det finns ofta annan statistik att tillgå från servern där webbplatsen finns. Ofta fokuseras på vilka sidor som är mest besökta, ”Högst hitrate”.
 • Planera webbplatsens uppdateringar

  Vill användare samma sak med er webbplats i april som i september, vill de samma sak morgon och kväll? Finns det säsongsvariationer i vad användarna vill ha?
 • Trimma sökmotorn

  Är er sökmotor optimal? Många sökmotorer har möjlighet att fördefiniera sökningar. Det går att manuellt ställa in svar på sådant som man vet att användarna kommer att söka efter. Gör man denna typ av inställningar är det viktigt att dessa manuellt
 • Lyssna på dina användare

  Det är viktigt att ha ett system för att fånga upp idéer och förslag på vidareutveckling kontinuerligt. Det är trots allt användarna som använder systemet och de har därför mycket bra information som är synd att gå miste om.
 • Möjliggör en dialog med användarna

  Detta är grunden för all förvaltning. Vanligt är att förvaltningsorganisationen sitter avskilt och inte har någon direktkontakt med slutanvändarna. Detta mönster måste brytas och förvaltarna måste få en kontinuerlig kontakt med användarna.
 • Hur gör jag min röst hörd internt?

  Funkas tillgänglighetsexpert Andreas Cederbom tipsar om hur man med list och knep kan se till att få gehör för tillgänglighetsfrågorna i en motsträvig organisation.
 • Extrafunktioner

  När du är färdig med det grundläggande tillgänglighetsarbetet är dags att ägna sig åt extrafunktioner för ökad tillgänglighet: teckenspråk, Talande Webb och språkligt bearbetad information är exempel på extra funktionalitet för ökad tillgänglighet.
 • Pdf och tillgänglighet

  Funka får en del frågor om pdf som format. När ska pdf användas och hur pass tillgängligt är det?
 • Tio tips till redaktörer

  Funkas tio tips till webbredaktörer är så populära att vi har låtit trycka upp dem som musmatta!
 • Tillgänglighet i sociala medier

  Vi får massor av frågor kring tillgänglighet i sociala medier. Hur funkar det? Vad säger lagen? Hur gör man? Därför startar vi en liten serie med tips om tillgänglighet och sociala medier. Häng med!