Involvera användarna - workshop

Den 27 januari anordnade Funka tillsammans med norska och finska funktionshinderorganisationer en online workshop om användarinvolvering. Workshopen var en del av forskningsprojektet Involvera användarna.

Den interaktiva workshopen bjöd på en presentation av projektets resultat samt intressanta diskussioner om hur personer med funktionsnedsättning bättre ska kunna involveras i produktutveckling och forskning.

Eventet vände sig till personer med funktionsnedsättning och funktionshinderrörelsen, offentlig sektor, användartest-branschen och akademin. Tillsammans med intressenter från dessa olika sektorer resonerades det bland annat om de största utmaningarna när det gäller användarinvolvering, vad kan vi göra tillsammans för att förbättra situationen samt vad vi kan göra näst.

Workshopen spelades in och kan ses i efter hand med engelskt tal, internationellt teckenspråk och engelsk, svensk, norsk och finsk text.

Att involvera användare.

Involvera användarna – workshop

Inspelning av workshopen från den 27 januari med internationellt teckenspråk och engelsk skrivtolkning, öppnas i nytt fönster.

Svensk översättning av skrivtolkningen, Word (49,8 kb), öppnas i nytt fönster.

Norsk översättning av skrivtolkningen, Word (49,4 kb), öppnas i nytt fönster.

Finsk översättning av skrivtolkningen, Word (51,1 kb), öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)