Funka undersöker tillgänglighet i lärplattformar

Allt mer undervisning sker digitalt, den utvecklingen har påskyndats av pandemin. I Norge har diskriminerings- och tillgänglighetslagen skärpts så att även utbildningssektorn omfattas. Det innebär bland annat att både beställare och leverantörer av lärplattformar måste fokusera på tillgänglighet. Funka bidrar till ökad kunskap genom ett nytt forskningsprojekt.

I projektet kommer vi att undersöka och kartlägga potentiella brister i befintliga lärplattformar och ge stöd till bättre upphandling och vidareutveckling. Det norska Barn-, ungdoms- och familjedirektoratet BufDir finansierar projektet.

Flera undersökningar visar på bristande tillgänglighet i norska skolmiljöer. Digitaliseringen ger nya möjligheter för både lärare och elever, men det ställer också krav på användarna. Om lärplattformarna inte är tillgängliga riskerar de i stället att bli ett hinder i skolarbetet. Därmed kan digitaliseringen medföra speciallösningar för vissa elevgrupper, vilket ofta är både dyrt och stigmatiserande.

Med det här projektet vill vi bidra till att lärplattformarna blir en teknik som alla kan dra nytta av, säger Saja Andersson, som leder projektet. Jag kan inte tänka mig något viktigare än att alla barn får samma möjligheter i skolan.

Inom ramen för projektet har vi kartlagt den norska marknaden för lärplattformar för att prioritera de som används mest. Vi har löpande kontakt med leverantörer och skolor och just nu arbetar vi fram en testmetodik som passar för användningen av plattformarna. I nästa fas ska vi granska och testa hur väl plattformarna uppfyller krav på tillgänglighet och dokumentera resultaten.

Projektet kommer att resultera i en översiktlig rapport som presenterar hur väl de olika plattformarna uppfyller kraven på tillgänglighet på ett övergripande plan. Rapporten kommer att publiceras på Funkawebben och presenteras på konferenser och seminarier. Dessutom får respektive lärplattform som vi testat en detaljerar checklista med brister, vilket ger möjligheter för att åtgärda dem och öka tillgängligheten i systemen.


Finansiering: Barn-, ungdoms- och familjedirektoratet BufDir
Projektperiod: 2020
Budget: 400 000 NOK