Mer klarspråk genom maskininlärning

Funka utforskar hur maskininlärning kan göra det lättare att ta fram texter på klarspråk. Projektet är ett spännande samarbete med det statliga forskningsinstitutet RISE och finansieras av Vinnova.

Det är en stor utmaning för offentliga organisationer att ta fram information som når fram till alla. Undersökningar från OECD visar att 25% av den vuxna svenska befolkningen har svårt att läsa och förstå information från myndigheter och kommuner. Det här gör det svårare för många människor att delta i samhället på lika villkor. Dessutom påverkar det myndigheternas möjligheter att erbjuda service som kommer alla till godo.

För att nå ut till fler erbjuder offentliga organisationer bearbetade och förenklade texter på klarspråk. Men att ta fram förenklad text är en specifik kompetens som långt ifrån alla redaktörer har. De tusentals texter som myndigheter och kommuner producerar löpande skulle bli mycket resurskrävande att låta Funka eller andra leverantörer bearbeta.

Därför vill vi nu undersöka möjligheterna att med maskinlärning göra det lättare att ta fram texter som fler förstår.

Med hjälp av ny teknik kan vi göra så att fler kan arbeta med tillgänglighet i sitt vardagliga arbete som redaktörer, säger Johan Kling, kvalitetschef på Funka. Det ska bli spännande att utforska möjligheterna på det här banbrytande området.

Samarbete med svensk spetskunskap inom maskininlärning

Tillsammans med ledande experter inom språkteknologi på det statliga forskningsinstitutet RISE kommer vi i höst att träna en AI-modell för att ta fram klarspråk. Träningen sker genom att vi matar modellen med exempel på krångliga texter och förenklingar av samma texter.

Förhoppningen är att modellen kommer att kunna användas som stöd för att hjälpa redaktörer att skriva förenklade texter som undviker krångliga ord och formuleringar. Projektet är det första i sitt slag i Sverige och kommer att bygga på de avancerade svenska språkmodeller som RISE just nu håller på att ta fram.

Automatisk textförenkling är en intressant tillämpning av de språkmodeller vi utvecklar, och som vi tror kan ge betydande effekter för att bidra till ökad tillgänglighet, säger Magnus Sahlgren, som leder forskningen inom språkteknologi vid RISE.

Funka ser fram emot samarbetet och hoppas på många nya insikter.

Finansiering: Vinnova
Period: Augusti 2020 - mars 2021
Konsortium: Funka (projektledare), RISE
Budget: 499 000 SEK

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)