Rapport om kartläggningen av den specifika målgruppens upplevelser av kommunikationstjänster och teknologi som kräver tal

Rapport om kartläggningen av den specifika målgruppens upplevelser av kommunikationstjänster och teknologi som kräver tal

Under den andra etappen av projektet ”Talet som ett digitalt verktyg” har vi fokuserat på en kartläggning av målgruppens upplevelser av kommunikationstjänster och teknologi som kräver tal. Nu presenterar vi undersökningens resultat!

Kartläggningen vände sig till projektets primära målgrupper: personer som stammar, med språkstörning, med skenande tal, med dysartri, med flera. Undersökningen genomfördes med en enkät och mejlintervjuer. Detta tillsammans med resultatet från etapp 1 ger oss ett bra underlag för projektets tredje etapp, där syftet är att granska hur de oftast förekommande kommunikationstjänsterna och dess teknologi uppfyller kraven på tillgänglighet i EN301549, den europeiska standard som ligger till grund för minimikraven i lag om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapport om kartläggningen av den specifika målgruppens upplevelser av kommunikationstjänster och teknologi som kräver tal, öppnas i nytt fönster

Talet som ett digitalt verktyg