Tillgänglighet i Smarta städer

Som fortsättning på fjolårets spännande projekt där vi jobbade med norska kommuner för att introducera tillgänglighet till konceptet Smart Cities har vi i år fått finansiering från norska Barn-, ungdoms- och familjedirektoratet BufDir för att jobba vidare med nästa steg.

Under projektets första del blev det tydligt att kommuner som arbetar med Smart Cities-konceptet behöver konkreta verktyg. Därför har det nuvarande projektet fokuserat på att ta fram personas och utbildningsmaterial som kommunerna kan använda för att implementera tillgänglighet i sin verksamhet.

Det har inte varit möjligt att jobba så praktiskt och nära kommunerna som vi hade hoppats, men jag tycker ändå att vi kommit långt med materialet, säger Saja Andersson, tillgänglighetsexpert på Funkas Oslokontor.

I och med att vi fått lita till digitala kanaler har vi också kunnat nå ut till fler. Målet med projektet är att ta fram material och metoder för att inkludera användare i olika stadier av designprocessen. På det sättet kan vi få in tillgänglighets-tänket från start, vilket spar både tid och pengar.

Med utgångspunkt i metoder för UX och tjänstedesign fokuserar vi på projektledning, utvärdering, test, krav, problemlösning och konceptarbete. Med ett gediget stödmaterial hoppas vi att fler kommuner kan få med ett inkluderande perspektiv i sina Smart Cities-projekt.

Del ett av projektet - Smart Cities, tjänstedesign och tillgänglighet

Finansiering: Barn-, ungdoms- och familjedirektoratet BufDir
Projektperiod: 2020
Budget: 500 000 NOK