Program och dokumentation

Filtrera på dag
Filtrera på spår
Filtrera på typ av vy

Dag 1, tisdag 17 april


08.00 - 09.00 Gemensam, entréplan

Introduktionsutbildning (utanför konferensprogrammet)

Om du vill kan du köpa till en kort introduktion för dig som är ny inom området:
”Det viktigaste om webbtillgänglighet på 60 minuter” finns som tillval i anslutning till Tillgänglighetsdagarna. Tanken är att göra det lite lättare för dig som är nyfiken på tillgänglighet men inte känner att du hänger med i grunderna riktigt än.

Pris: 1500 kronor per person.

08.30 - 09.30

Registrering och morgonfika

09.30 - 09.45 Gemensam, entréplan

Välkommen och inledning

Katarina L Gidlund och
Malin Forne

Tillgänglighetsdagarnas moderatorer presenterar sig och inleder konferensen.

Katarina Gidlund. Foto

Huvudmoderator
Katarina L Gidlund
är digitaliseringsforskare och professor i kritiska studier av digitalisering och samhällsförändring vid Mittuniversitetet. Hennes huvudfrågor är vem som gör och vad vi gör och vilken betydelse maktordningar har i sammanhanget. Katarina förestår en forskargrupp med ett trettiotal digitaliseringsforskare som tittar på olika digitaliseringsprocesser (av lärande, av arkivering, av industriell produktion, av välfärdsarbete, av krishantering, av delaktighet i samhällsutveckling osv). Det som är bärande i hennes forskning är något så anspråksfullt som att bidra till en bättre värld vilket innebär ett ständigt tvivel kring vad detta då är när det skall göras.

Malin Forne. Foto

Moderator på teknikspåret
Malin Forne
 är en tidigare Funka-medarbetare som nu fungerar som interaktionsdesigner på Beamon People med fokus på webbtillgänglighet. Till vardags använder Malin målgruppsanalyser, prototyper och användartester för att system och gränssnitt ska fungera för alla.

09.45 - 10.15 Gemensam, entréplan

Kan EU:s politik göra skillnad vad gäller digitalisering?

Paul Timmers, Strategisk rådgivare inom innovation och digitalisering samt tidigare enhetschef vid EU-kommissionen

Politik på EU-nivå påverkar tillgängligheten. Den här föreläsningen fokuserar på nuvarande policy-utveckling, som berör hela värdekedjan av offentlig sektor, leverantörer, akademiker och beslutsfattare. Dels handlar det om dedikerade regelverk som Webbtillgänglighetsdirektivet och den Europeiska Tillgänglighetslagen. Dels handlar det om att föra in e-tillgänglighet i andra digitala politikområden, som ligger högt upp på den politiska agendan på grund av den snabba och omvälvande digitala omvandlingen. Dessa politikområden sträcker sig från 5G, cybersäkerhet, data, samt EU-finansierad forskning och innovation till (snart) artificiell intelligens, digital hälsa, smarta tjänster för en åldrande befolkning och självkörande bilar.

Paul Timmers. Foto

Paul Timmers var fram till 2017 direktör inom EU-kommissionen inom områden som omfattar e-hälsa, e-tillgänglighet, e-förvaltning, smarta städer, mobilitet, energi, cybersäkerhet och digital integritet. Detta innebar EU-lagstiftning (inklusive inledande arbete med webbtillgänglighet), EU:s forskningsfinansiering och igångsättandet av två europeiska innovationspartnerskap. Paul har arbetat i ett stort IT-företag, grundat ett IT-startup och fortsätter sitt intresse för företagande och innovation som investerare i digital hälsa. För närvarande är han gästforskare för cybersäkerhetspolitik och digital transformation vid Oxford University. Paul Timmers har doktorsexamen i fysik från Nijmegen University i Holland och en MBA från Warwick University, Storbritannien. Han har även studerat sociologi och åldrande vid UNC Chapel Hill och cybersäkerhet vid Harvard, båda i USA.

Paul Timmers, talarpresentation på engelska, pdf (1,7 Mb), öppnas i nytt fönster

10.15 - 10.45 Gemensam, entréplan

Så påverkas Norge av Webbtillgänglighetsdirektivet

Anine Ung, Kommunal- och moderniseringsdepartementet, Norge

Norge har i dagsläget en lag om universell utformning på webben som täcker både offentlig och privat verksamhet. Å andra sidan finns vissa undantag från kraven i WCAG-riktlinjerna och det finns även andra delar som skiljer de två regelverken åt. När EU får ny lagstiftning kommer detta att påverka Norge, en process som pågår just nu. Vilka val står Norge inför och vad innebär det för olika aktörer?

Anine Ung. Foto

Anine Ung är rådgivare vid avdelningen för IT och förnyelse vid det norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet. Hon arbetar med implementationen av Webbtillgänglighetsdirektivet i norsk lag och andra digitaliseringsfrågor relaterat till EU, bland annat juridiken kring icke-personlig data och molntjänster. Dessutom deltar Anine i EFTAs arbetsgrupp ECASIS (Working Group on electronic, communication, audiovisual services and information society).

Anine Ung, talarpresentation på norska, pdf (10,8 Mb), öppnas i nytt fönster

10.45 - 11.15 Gemensam, entréplan

Vad innebär Webbtillgänglighetsdirektivet i praktiken?

Susanna Laurin, Funka

Oavsett om du ansvarar för digitala tjänster i offentlig sektor eller utvecklar gränssnitt för den kundgruppen behöver du förhålla dig till de nya kraven på tillgänglighet. Genom ett systematiskt arbete kan du skapa förbättring på både kort och lång sikt, utan att det blir orimligt dyrt. Nyckeln ligger i att organisera arbetet smart och ta vara på de interna resurser som finns.

Susanna Laurin. Foto

Susanna Laurin är VD på Funka, expert i EUs arbetsgrupp för Webbtillgänglighetsdirektivet och teknisk expert i standardiseringsorganet ETSIs Special Task Force som just nu tar fram den harmoniserade europeiska standard som Webbtillgänglighetsdirektivet pekar på. Hon representerar den internationella branschorganisationen för professionella tillgänglighetsexperter, IAAP, i Europa och är aktiv i ett antal nationella och europeiska standardiseringskommittéer, bland annat var hon med och arbetade fram EN 301 549.

Susanna Laurin, talarpresentation, powerpoint (5,2 Mb), öppnas i nytt fönster

11.15 - 11.30 Gemensam, entréplan

Från krav till möjlighet: hur vi kan driva tillgänglighetsagendan framåt

Hector Minto, Microsoft

I den här föreläsningen delar Hector Minto med sig av Microsofts inkluderande designprinciper, han berättar om det innovationsarbete som pågår och visar exempel på idéer som har gjort mer nytta än någon kunde tro. Den snabba tekniska utvecklingen, som kallas den fjärde industriella revolutionen, innefattar cloud computing, artificiell intelligens, SaaS och botteknik. Samtidigt använder fler personer med funktionsnedsättning teknik än någonsin tidigare, och det gäller alla regioner i världen. Varje ny teknologi skapar potentiella hinder men också möjligheter för olika metoder att använda den. Vi måste hitta det perfekta balansen mellan krav och möjligheter. Vi behöver standarder för tillgänglighet som vi följer utan att missa den senaste tekniska utvecklingen. Kan personer med funktionsnedsättning ge oss en första inblick i en värld där datorer både pratar med oss och förstår vad vi säger? Kan våra anställda med funktionsnedsättning vara först med att förstå fördelarna med den nya tekniken? Kan utvecklarteam som inkluderar människor med en funktionsnedsättning sätta fingret på tillgänglighetsbehov i ett tidigt stadium och därigenom spara tid, pengar och energi?

Hector Minto. Foto

Hector Minto är senior ”teknologi-evangelist” för tillgänglighet hos Microsoft. Han har arbetat med hjälpmedel i mer än 20 år och specialiserat sig på alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, för personer med fysiska och inlärningssvårigheter. Inte minst har han varit delaktig i att driva tillväxten och medvetenheten om ögonstyrnings-teknik i hela Europa.

Som förespråkare för tillgänglighet vid Microsoft jobbar han med att engagera all personal och andra intressenter i inkluderande design och tillgänglighet i produkter, men även det inkluderande rekryteringsprogrammet och den innovation kring tillgänglighet som drivs av forskningsavdelningen på Microsoft. En viktig del av hans arbetsuppgifter är att fånga upp och förstå användarnas varierande förmågor och behov och att ge den återkopplingen direkt till produkt- teamen för fortsatt förbättring av tillgängligheten.

Hector Minto, talarpresentation på engelska, powerpoint (19,7 Mb), öppnas i nytt fönster

11.30 - 12.30

Lunch serveras på entréplan

12.30 - 13.10 Spår 1, entréplan

Ha med användaren hela vägen!

Linus Ersson,
Maria Ström och
Josefin Wessman, Funka

På Funka ser vi användarna som en tillgång som på olika sätt kan hjälpa både oss och våra kunder bekräfta att vi är på rätt spår. Från idéstadie och vidare till hypoteser, lösningsförslag, koncept och design. Vi presenterar metoder som vi tycker funkar bra, inspirerar och ger goda exempel på hur vi involverar användare i olika faser av utvecklingsprocessen. Det kan handla om allt från enkla pappersprototyper och A/B-tester online till avancerade användartester med eye tracking. Den här föreläsningen hjälper dig att göra rätt från början.

Linus Ersson. Foto

Linus Ersson är UX Designer och tillgänglighetsexpert på Funka. Linus har lång erfarenhet av arbete med digitala tjänster inom E-hälsa. Genom att analysera vårdprocesser med metoder inspirerade av tjänstedesign har han ritat framgångsrika lösningar anpassade efter användarnas behov. Linus är utbildad på Konstfack och vid sidan av Funka är han också verksam som konstnär.

Maria Ström. Foto

Maria Ström är UX Designer och tillgänglighetsexpert på Funka. Maria har stor erfarenhet av arbete med visuell kommunikation och digitala tjänster. Hon drivs av en stor nyfikenhet för kunden och utmaningen i att omvandla verksamheters behov till tjänster som fungerar och ger värde på riktigt. För Maria är nyckeln till att lyckas med det nära samarbete med användarna i alla delar av utvecklingsprocessen.

Josefin Wessman. Foto

Josefin Wessman är tillgänglighets- och användbarhetsexpert på Funka. Josefin har en utbildning inom människa-data-interaktion och är dessutom utbildad lärare. På Funka arbetar hon med kunder både i offentlig- och privat sektor mot målet att inkludera alla medborgare i sina digitala kanaler. I detta arbete är Josefin en mycket uppskattad pedagog och tillika expert.

Linus Ersson, Maria Ström och Josefin Wessman, talarpresentation, powerpoint (14 Mb), öppnas i nytt fönster

12.30 - 13.10 Spår 2, en trappa upp

Att ha världen i fickan – mobil tillgänglighet ur ett tekniskt perspektiv

Sommer Panage

Hur implementerar du bäst tillgänglighet på mobila enheter? Vilka utmaningar finns vad gäller tillgänglighet i appar? Vilka är nyckelteknikerna som utvecklare måste ha koll på? Vilka överväganden måste du ha med när det gäller design för små enheter? Allt det här kommer du att få svar på under den här föreläsningen.

Sommer Panage. Foto

Sommer Panage frilansar som utvecklare inom iOS, konsult inom tillgänglighet i mobila gränssnitt och coach i akrobatik. Fram till nyligen ledde hon iOS-utvecklingen vid Chorus Fitness och före dess arbetade hon med tillgänglighetsfrågor på Twitter och Apple. Hon är en internationellt erkänd förespråkare för tillgänglighet, framförallt i mobila enheter. Sommer har studerat både psykologi och IT. När hon inte kodar eller konsultar är hon fysiskt aktiv vad gäller allt från trapetskonster till klättring.

Sommer Panage, talarpresentation på engelska, pdf (35,3 Mb), öppnas i nytt fönster

13.15 - 14.00 Spår 1, entréplan

Tillgänglighet: i mellanrummet

Derek Featherstone, Level Access

Tillgänglighet är väl definierat med krav, standarder och checklistor. Men för att verkligen uppnå tillgänglighet och inkludering behöver vi förhålla oss till det som ligger mitt emellan. För att tillgänglighetsarbetet ska bli effektivt och framgångsrikt behöver lika roller ägna mer uppmärksamhet åt övergången mellan olika faser. Om överlämning mellan form och utveckling inte fungerar finns risk att goda avsikter inte når ända fram. Om designprocessen inte omfattar personer med funktionsnedsättning finns risken att vi bockar av framgångskriterier istället för att kontrollera att människor faktiskt kan hantera gränssnittet. Den här föreläsningen hjälper dig att ställa högre krav än att uppfylla lagen. Fokusera i stället på att lösa verkliga design- och utvecklingsproblem genom att ta hand om de delar som håller ihop en inkluderande användarupplevelse. Lösningen ligger i mellanrummet.

Derek Featherstone. Foto

Derek Featherstone är en internationellt känd talare och auktoritet inom tillgänglighet och inkluderande design med lång erfarenhet inom området. Han är Chief Experience Officer på Level Access, ett världsledande företag inom tillgänglighet och integration genom mjukvara, rådgivning och utbildning. Derek sätter människan i första rummet och strävar efter att göra internet bättre för alla genom att utforma gränssnitt som är lätta att använda för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar. Dereks idealiska användarupplevelse kombinerar engagerande och rikt innehåll med strålande design och utmärkt teknisk utveckling.

Derek Featherstone, talarpresentation på engelska, powerpoint (20,1 Mb), öppnas i nytt fönster

13.15 - 14.00 Spår 2, en trappa upp

Nya verktyg ger bättre stöd för teknisk tillgänglighet

Johan Kling, Funka

Med finansiering från bland annat Vinnovas Utmaningsdriven Innovation och Post- och Telestyrelsens Innovationstävling driver Funka just nu flera intressanta teknikprojekt som alla har samma mål: att ge våra kunder ett ännu bättre stöd i sina processer för ökad tillgänglighet. Vi presenterar de bästa verktygen, de vi själva använder och verktyg som vi utvecklar. Du kommer att få se saker som ännu inte finns och konkreta tips på hur du kan kvalitetssäkra dina gränssnitt så det funkar för alla.

Johan Kling. Foto

Johan Kling är Kvalitets- och konsultchef på Funka. Han är en av bolagets grundare och delägare och den som säkerställer att allt vi levererar håller världsklass. Johan leder leveransteamen och ansvarar för att Funka alltid ligger i framkant vad gäller tillgänglighet, form och utveckling.

Johan Kling, talarpresentation, powerpoint (13,9 Mb), öppnas i nytt fönster

14.00 - 14.15

Paus, fika på båda våningsplanen

14.15 - 14.55 Spår 1, entréplan

Design + tillgänglighet = SANT

Frida Westholm och
Lina Larsson

Design är en viktig aspekt av tillgänglighet. Om användaren trivs i ditt gränssnitt förbättras upplevelsen och pedagogiken väsentligt. Men hur får du ihop form och funktion för att uppnå en design för alla? Under den här föreläsningen får du ta del av praktiska exempel och tips på hur du skapar begriplig funktionalitet och design.

Frida Westholm. Foto

Frida Westholm och Lina Larsson är formgivare på Funka. Tillsammans ser de till att våra kunder får väl fungerande form som alla kan använda. Frida och Lina är specialiserade på design som hjälper användare med olika behov och de tror på att testa saker i verkligheten.

14.15 - 14.55 Spår 2, en trappa upp

Tillgänglighet i e-post, hur funkar det?

Mark Robbins, RebelMail

E-post är oerhört svårt att göra både kvalitetssäkert och tillgängligt. Skillnader i e-postklienter, operativsystem och webbläsare gör att både utvecklare och formgivare ofta försöker ta genvägar som riskerar att gå ut över tillgängligheten. I den här föreläsningen kommer vi att få tips och goda exempel på hur man bäst hanterar de olika fallgroparna och bibehåller en hög nivå av tillgänglighet.

Mark Robbins. Foto

Mark Robbins är en pionjär som fokuserar på e-post och tillgänglighet. På RebelMail arbetar han för att förändra hur vi ser på e-post genom att driva på för bättre standarder, mer interaktivitet och en högre nivå av tillgänglighet. Tidigare har han bland annat jobbat med elektronik inom filmindustrin, med mat och som vinförsäljare.

Mark Robbins, talarpresentation på engelska, pdf (1,1 Mb), öppnas i nytt fönster

15.00 - 15.40 Gemensam, entréplan

Äntligen certifiering inom tillgänglighet!

Samantha Evans, IAAP Global och
Frida Sandberg, IAAP Nordic

Det har diskuterats under många år, men nu finns det äntligen en möjlighet att kontrollera att du får det du behöver när du upphandlar expertis inom tillgänglighet. Med den internationella branschorganisationen för tillgänglighetsexperter, IAAP, kan seriösa aktörer certifiera sin personal och därigenom säkerställa att de har den kompetens som behövs. Intresserade inom offentlig sektor som vill lära sig mer och utbyta erfarenheter har stor nytta av att bli medlemmar i den Nordiska lokalavdelningen.

Samantha Evans. Foto

Samantha Evans och Frida Sandberg jobbar på IAAP.

Samantha Evans är ansvarig för certifieringen och baserad i Atlanta, USA. Hon har lång erfarenhet av tillgänglighetsfrågor vid Geargia Tech och AMAC och vet det mesta om hur yrkescertifieringar fungerar.

Frida Sandberg. Foto

Frida Sandberg projektleder den nordiska lokalavdelningen och är baserad i Stockholm. Hon har arbetat framgångsrikt med medlemsorganisationer under många år och fokuserar just nu på att bygga upp verksamheten i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Samantha Evans och Frida Sandberg, talarpresentation på svenska och engelska, powerpoint (51,3 Mb), öppnas i nytt fönster

15.40 - 16.00 Gemensam, entréplan

Surprise

Traditionsenligt bjuder vi på en hemlig avslutning efter den första dagens seminarier. Och som vanligt törs vi lova att du aldrig varit med om det här förut!

16.00 - 18.00 Gemensam, en trappa upp

Mingel och utställning

Välkommen till vår utställning med stationer där du kan prova hjälpmedel och prata med användare eller fråga våra experter om allt du vill veta om tillgänglighet. Du kan också njuta av utsikten och slappna av med lite bubbel och snittar medan du nätverkar med andra deltagare.

Dag 2, onsdag 18 april


08.00 - 08.30

Registrering och morgonkaffe

08.30 - 08.35 Gemensam, entréplan

08.35 - 09.05 Gemensam, entréplan

Vad kan vi lära av Spanien? Ett initiativ som inkluderar kontroll, utbildning och mycket mer

Elena Muños Salinero, Observatoriet för webbtillgänglighet, Spanien

Den spanska regeringen har inrättat ett observatorium för att ge stöd till myndigheter, regioner och kommuner vad gäller digital tillgänglighet. I sitt arbete använder man översyn som ett verktyg för att uppmärksamma eventuella brister och öka kunskapen om tillgänglighet i offentlig sektor. Målet är långsiktighet och stegvis förbättring.

Elena Muños Salinero. Foto

Elena Muñoz Salinero leder arbetet med tillsyn och rådgivning inom det spanska observatoriet för webbtillgänglighet. Hon arbetar sedan 2003 aktivt inom området digitalisering i offentlig sektor och har deltagit under hela processen med utvecklingen av Webbtillgänglighetsdirektivet.

Elena Muños Salinero, talarpresentation på engelska, pdf (759 kb), öppnas i nytt fönster

09.05 - 09.45 Gemensam, entréplan

Kundcase Försäkringskassan: Hur du lyckas med tillgänglighet?

Christian Rosberg,
Åsa Holmberg, Försäkringskassan och
Andreas Cederbom, Funka

Från ”Vi ska bli bäst i Sverige på tillgänglighet” via DO-anmälan kring e-tjänsten för VABs otillgänglighet till vad som troligen är Sveriges mest ambitiösa upplägg för verksamhetsutveckling för att möta kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet. Följ med på Försäkringskassans resa och lär dig mer om hur organisationen måste se ut och jobba för att myndigheten ska lyckas med tillgänglighet på bred front. Funka har fått förmånen att jobba med en förstudie för Försäkringskassan som har rönt stort intresse även från andra myndigheter och det har gett mycket kunskap om de organisatoriska faktorerna som är viktiga för att lyckas. I den här sessionen delar Försäkringskassan med sig av arbetet, resultatet och sina erfarenheter från förstudien. Funkas Andreas Cederbom berättar om sina erfarenheter från projektet och kommer med konkreta verktyg för hur du kan lyckas.

Christian Rosberg. Foto

Christian Rosberg är UX-arkitekt på Försäkringskassans IT-avdelning. Han har en teknisk bakgrund inom området kring webbutveckling och har arbetat operativt och strategiskt med user experience de senaste 15 åren inom vitt skilda teknikområden och branscher. Sedan knappt tre år tillbaka finns han på Försäkringskassan där ett av hans fokusområden har varit tillgänglighet i interna och externa digitala lösningar.

Åsa Holmberg. Foto

Åsa Holmberg är digital redaktör och tillgänglighetsspecialist på Försäkringskassan. Hon har arbetat med tillgänglighetsfrågor i över tio års tid, bland annat på flera olika myndigheter. Åsa brinner för att digitaliseringen ska komma alla till del.

Andreas Cederbom. Foto

Andreas Cederbom är Analysansvarig. Han är en av världens främste uttolkare av WCAG, EN 301 549 och andra regelverk för tillgänglighet. På Funka leder han större internationella projekt, ofta inom forskning, innovation och utredningar. Han är specialiserad på hjälpmedel och en mycket populär föreläsare.

Christian Rosberg och Åsa Holmberg, talarpresentation, pdf (69,2 Mb), öppnas i nytt fönster

Andreas Cederbom, talarpresentation, powerpoint (3,1 Mb), öppnas i nytt fönster

09.45 - 10.00

Paus, fika på båda våningsplanen

10.00 - 10.40 Spår 1, entréplan

Att bygga ett tillgängligt ekosystem internt

Christopher M. Lee, Ph.D., CML Group, USA

Många organisationer arbetar med tillgänglighet i sina externa gränssnitt men glömmer bort de interna. Det riskerar att innebära hinder för att rekrytera personer med funktionsnedsättning och att behålla personal vars förmåga förändras. Med Webbtillgänglighetsdirektivet kommer även krav på intranät, så det är hög tid att tänka om. Den här föreläsningen kommer att fokusera på hur intervention, automatisering, centralisering, tillsyn och utbildning kan användas för att skapa en tillgänglig arbetsplats. Vi får också tips på verktyg och resurser som testats under många år och en personlig beskrivning av hur man kan leda en inkluderande arbetsplats.

Christopher M. Lee. Foto

Christopher M. Lee, Ph.D., är VD för CML Group i USA och medlem av den globala styrgruppen för IAAP. Christopher är en internationellt erkänd expert på framförallt inlärningssvårigheter och hjälpmedel. Han har lång erfarenhet av både praktiskt arbete och forskning på området.

Christopher M. Lee, talarpresentation på engelska, powerpoint (983 kb), öppnas i nytt fönster

10.00 - 10.40 Spår 2, en trappa upp

En titt på framtiden för webbtillgänglighet

Shadi Abou-Zahra, W3C, Web Accessibility Initiative

Vad är nästa steg för W3Cs initiativ för tillgänglighet, WAI, nu när vi kan se slutet på arbetet med WCAG 2.1? Under den här föreläsningen får du lära dig mer om det spännande pågående arbetet med utveckling av test av tillgänglighet gentemot dagens och framtidens standarder. Målet är att kunna säkerställa tillgänglighet i tekniker som artificiell intelligens, virtuell, förstärkt och mixad verklighet samt sakernas internet.

Shadi Abou-Zahra. Foto

Shadi Abou-Zahra arbetar som tillgänglighetsstrateg och teknikspecialist inom W3Cs tillgänglighetsinitiativ, Web Accessibility Initiative (WAI), som tillgänglighetsstrateg och teknisk specialist. Han koordinerar tillgänglighetsprioriteringar inom W3Cs strategiska avdelning och arbetar även med internationell spridning och harmonisering av webbtillgänglighetsstandarder.

Shadi Abou-Zahra, talarpresentation på engelska, powerpoint (6,6 Mb), öppnas i nytt fönster

10.45 - 11.30 Spår 1, entréplan

WCAG 2.1 ur UX- och designperspektiv

Torbjørn Helland Solhaug, Funka

Vi tittar på de nya framgångskriterier som kommer med i nästa version av WCAG och den harmoniserade EN-standarden som Webbtillgänglighetsdirektivet pekar på. Det handlar bland annat om ökade krav för att tillgodose synnedsättningar, kognitiva funktionsnedsättningar och mobilgränssnitt. Du som arbetar med interaktionsdesign och form kommer att ha fler krav att förhålla dig till än tidigare. I den här föreläsningen visar vi förslag på eleganta och tilltalande lösningar.

Torbjørn Helland Solhaug. Foto

Torbjørn Helland Solhaug är senior tillgänglighetsexpert på Funka. Han bidrar med kompetens och stöd i alla faser av utvecklingsprojekt, hela vägen från kravspecifikation, via prototyper och designskisser till värdering och testning av färdiga lösningar. Torbjørn jobbar både med användartester och de tekniska lösningarna. Han deltar i utredningsarbete, skriver krönikor och är en populär utbildare.

Torbjørn Helland Solhaug, talarpresentation på norska, powerpoint (58,9 Mb), öppnas i nytt fönster

10.45 - 11.30 Spår 2, en trappa upp

Att reda ut komplexa komponenter

Justin Stockton

Ramverk som React, Angular och Vue gör att vi kan bygga och återanvända interaktiva komponenter. Men trots att vi bygger våra egna komponenter på ett tillgängligt sätt kan det uppstå problema när vi integrerar flera interaktiva komponenter i en enda vy. I den här föreläsningen tittar vi på hur interaktionen mellan komplexa komponenter kan bli inte bara tillgängliga utan också lätta att använda.

Justin Stockton. Foto

Justin Stockton är utvecklare som har haft fokus på tillgänglighet sedan 2001. Hans pragmatiska sätt att utveckla applikationer har lett honom till Agil utveckling och Scrum som ett sätt att arbeta mer effektivt. Justin gillar att vandra med sina barn och ha nyligen börjat med utförsåkning trots att han är i 40-årsåldern och alla hans vänner tycker att han är galen.

Justin Stockton, talarpresentation på engelska, powerpoint (8,6 Mb), öppnas i nytt fönster

11.30 - 12.30

Lunch serveras på entréplan

12.30 - 13.10 Spår 1, entréplan

Så lyckas du med din användarupplevelse

Daniel Ewerman, Custellence

Vad innebär det egentligen att vara användarfokuserad och vilka är vinsterna? I den här föreläsningen får du lära dig hur du kan anpassa verksamheten, processerna och tjänsterna utifrån en tänkt kundresa och hur du applicerar detta i det dagliga praktiska arbetet. Vad krävs för att just din organisation ska lyckas? Från utvecklingsprojekt till förbättringar i verksamheten – effektiva arbetsverktyg för att förbättra användarupplevelsen!

Daniel Ewerman. Foto

Daniel Ewerman är kundupplevelseexpert och grundare av och VD för Custellence, ett onlineverktyg för att visualisera, förbättra och samla verksamheten kring kundresan. Han är även grundare av och tidigare VD för servicedesignföretaget Transformator Design. Med 20 års erfarenhet är Daniel en av Europas främsta experter när det kommer till att skapa ledande kundupplevelser såväl inom näringslivet som offentliga organisationer. Han är författare till boken ”Kundupplevelse: varför vissa organisationer lyckas och andra inte” och en uppskattad talare och inspiratör.

Daniel Ewerman, talarpresentation, pdf (15,9 Mb), öppnas i nytt fönster

12.30 - 13.10 Spår 2, en trappa upp

WCAG 2.1 ur teknik- och utvecklarperspektiv

Christer Janzon och
Henrik Juhlin, Funka

Vi tittar på de nya framgångskriterier som kommer med i nästa version av WCAG och den harmoniserade EN-standarden som Webbtillgänglighetsdirektivet pekar på. Det handlar bland annat om ökade krav för att tillgodose synnedsättningar, kognitiva funktionsnedsättningar och mobilgränssnitt. Du som arbetar som utvecklare kommer att ha fler krav att förhålla dig till än tidigare. I den här föreläsningen kommer två av våra utvecklare tolka de nya punkterna från ett tekniskt perspektiv och visa exempel på vad du måste göra för att uppfylla dem.

Christer Janzon. Foto

Christer Janzon är front end-utvecklare och tillgänglighetsexpert på Funka. Christer är också en erfaren granskare av systemarkitektur och har under årens lopp analyserat enorma mängder kod.

Henrik Juhlin. Foto

Henrik Juhlin är system- och webbutvecklare med inriktning på EPiServer med fokus på tillgänglighet. Hans drivkraft är att lösa de stora utmaningarna på ett enkelt och smart sätt för användarnas bästa.

Christer Janzon och Henrik Juhlin, talarpresentation, powerpoint (206 Mb), öppnas i nytt fönster

13.15 - 14.00 Flera parallella spår i olika rum

Träffa experten

Träffa Funkas experter i mindre rum under konferensen för att diskutera de frågor publiken själva kommer med. Du kan välja om du vill rikta din fråga till en utvecklare, formgivare, innehållsexpert, interaktionsdesigner, krav- och regelverksspecialist, hjälpmedelsexpert, beställar- och upphandlarkompetens eller generell tillgänglighetskonsult – och få råd och stöd direkt!

14.00 - 14.15

Paus med fika på både entréplan och en trappa upp

14.15 - 14.55 Gemensam, entréplan

Social och teknisk acceleration: trender, konsekvenser och dilemman

Morten Hjelholt, IT-universitetet i Köpenhamn

Offentlig sektor har under många år använt digitalisering i sin strävat efter effektivitet och bättre tjänster till medborgarna. Samtidigt går den tekniska utvecklingen mycket snabbt. Å ena sidan är det här en berättelse om djärva planer, förändrade strategier och policyutveckling som har lett fram till dagens digitala samhällen. Å andra sidan är det en historia med olika problem vad gäller tillgänglighet och tillgång, inkludering och medborgarnas rättigheter. Genom att jämföra Danmark, på många sätt ett digitalt föregångsland, med andra europeiska länder, ger den här föreläsningen en ram för en debatt om demokrati. Vilka är de potentiella konsekvenserna för individer som inte kan hantera hastigt förändrade digitala krav? Och hur kan ”tillgänglighet för alla” gå hand i hand med snabb digital utveckling?

Morten Hjelholt. Foto

Morten Hjelholt är docent vid IT-universitetet i Köpenhamn och leder forskargruppen och nätverket Design, Innovation och Digitalisering. Han har tjänstgjort som sektionschef vid det danska Finansministeriet och har en doktorsgrad i statsvetenskap från Aalborg Universitet. Mortens forskning fokuserar på digitala omvandlingar i offentlig sektor, inklusive frågor om digitalt medborgarskap och utanförskap, vilket han bland annat skrivit om i sin senaste bok "Digital Citizen". En viktig ambition i hans arbete är att återuppliva en politisk debatt om tillgänglighet för alla och hur man betraktas som en jämlik medborgare i den digitala tidsåldern.

Morten Hjelholt, talarpresentation på engelska, pdf (235,9 Mb), öppnas i nytt fönster

14.55 - 15.00

Konferensen avslutas