Målgrupper

Man räknar med att omkring 10-20 % av befolkningen i länder i västvärlden har någon form av funktionsnedsättning. Men det är inte enbart personer med funktionsnedsättning som har nytta av ökad tillgänglighet, det är egentligen alla. Man kan se det som att variationen i våra förmågor är en av de saker som gör oss till människor.

  • När vi har solen i ögonen och tåget skakar samtidigt som vi försöker surfa med mobilen.
  • När vi råkar ut för olyckor och går med kryckor eller inte kan använda vår bästa hand.
  • När vi blir äldre och syn, hörsel och motorik förändras.
  • När vi har mycket att bära på och är stressade samtidigt som renoveringsarbeten gör att någon stängt av rulltrappan, flyttat busshållplatsen och satt upp svårtydda skyltar.

När tillgänglighet och användbarhet fungerar tänker vi inte på den, den blir osynlig. Vi lägger bara märke till det som inte fungerar. De flesta dörrar öppnar vi utan att tänka på det. När vi träffar på ett handtag som ser underligt ut vet vi inte hur vi ska göra. Det finns ingen anledning att utveckla produkter och tjänster som är svåra att förstå eller använda.

Det finns ett antal lagar och regler kring tillgänglighet. Men det finns helt andra skäl att arbeta med tillgänglighet. Kvalitet är ett exempel. Demokrati är ett annat. Att nå ut till så många som möjligt och ge alla en chans att delta i samhället borde vara rätt självklart.