Mariestadstidningen 19 maj 2015

1 000 trappuppgångar inventeras.

Vill öka tillgängligheten

Mariestads flerbostadshus ska bli mer tillgängliga för befintliga och framtida bostadsgäster. För att uppnå det genomförs en inventering av ett tusental trappuppgångar i hela kommunen.

Att det kan vara svårt att ta sig in och ut ur hyreshus med rullstol är de flesta medvetna om. Men enkel tillgänglighet handlar om mer än så och just tillgängligheten ska nu inventeras i ett tusental trappuppgångar runt om i Mariestad.

– Det är viktigt att vi får en kartläggning över det här, så att fastighetsägarna vet vilka åtgärder de behöver vidta, säger Gull-Britt Svensson som arbetar som tillgänglighets- och hjälpmedelssamordnare i Mariestads kommun.

Statliga pengar

Regeringen har gett statliga Boverket 15 miljoner kronor för att under 2014/2015 inventera landets flerbostadshus ur ett tillgänglighetsperspektiv. För att skapa ett mer tillgängligt boende för alla har Mariestads kommun ansökt om att få del av pengarna för att genomföra en inventering. Kommunen har fått 300 000 kronor för att kunna anlita konsultföretaget Funka AB för att gå igenom runt 80 procent av Mariestads flerbostadsfastigheter.

– Vi har skickat ut erbjudan till samtliga fastighetsägare att delta i inventeringen och bland de 20 procenten som inte deltar har några inte svarat medan andra har tackat nej, säger Gull-Britt. Inget tvång Inventeringen kommer utföras av Peter Stenheden och Tommy Hagström från Funka AB.

– Många tror att det krävs dyra hisslösningar för att göra en fastighet mer tillgänglig, men det är fler än bara rullstolsburna som kan vara betjänta av att det är enkel tillgänglighet, säger Peter Stenheden.

– Exempelvis kan en sådan enkel grej som en kontrastmarkering göra livet enklare för någon med nedsatt syn, och det krävs det ingen dyr peng för att åtgärda, menar Tommy Hagström.

Inventeringen genomförs utifrån mätverktyget Tibb och innebär en genomgång av entré, trapphus och gemenskapsutrymmen som exempelvis tvättstuga och soprum.

Efter inventeringen framställs en rapport med förbättringar som fastighetsägaren får ta ställning till om de vill åtgärda eller inte.

– Det är inget tvång att genomföra förbättringarna, men att det ser ut som det gör i dag tror jag mest beror på okunskap och jag tror att de flesta fastighetsägarna uppskattar att de får kunskap om problemen så att de kan åtgärda dem, avslutar Gull-Britt Svensson.

Anna Leijon