ADS-certifiering - Förberedande kurs

Arbetar med tillgängliga dokument? Funka erbjuder en förberedande kurs inför examensprovet till Accessible Document Specialist (ADS). ADS utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

Översikt

Accessible Document Specialist (ADS) är en certifiering för specialister. För att certifieras krävs godkänt resultat på IAAP:s examensprov. Funkas förberedande kurs ger dig kunskaperna som behövs för att klara provet. Funkas förberedande kurs omfattar tre delar: en förinspelad introduktion följd av lärarledd utbildning online under två eftermiddagar*. 

Varför Funka?

Det finns flera goda skäl att välja en förberedande kurs från Funka inför examensprovet:

 • Funka är en av endast tre utbildare globalt som är auktoriserade av IAAP
 • Kursen har utvecklats av Funkas experter med utgångspunkt i IAAP:s krav.
 • Funkas experter förmedlar på ett inspirerande och tydligt sätt vad du behöver kunna för att uppnå godkänt resultat på examensprovet.
 • Funkas pedagogiska modell. Kombinationen inspelat material och lärarledd utbildning ger snabb tillgång till kursen* och innebär att du successivt bygger upp och förstärker dina kunskaper.

För vem?

ADS är avsedd för personer som arbetar med att skapa tillgängliga digitala dokument. För att certifieras av IAAP behöver du styrka 1-2 års relevant erfarenhet av sådant arbete.

OM IAAP

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) är en en medlemsstyrd internationell organisation för dig som arbetar med tillgänglighet. IAAP:s syfte är att definiera, främja och förbättra yrket tillgänglighetsexpert globalt genom nätverk, utbildning och certifiering.

Funka är en av endast tre utbildningsanordnare globalt, och den enda i Europa, som är auktoriserade av IAAP att erbjuda förberedande certifieringskurser.

Varför certifiering?

En IAAP-certifiering ger fördelar för organisationer såväl som individer:

 • en prestigefylld internationell certifiering som är gångbar globalt
 • en konkurrensfördel för din organisation; vid upphandlingar, i uppdrag och projekt
 • ett kvitto på gedigna kunskaper inom ett eller flera tillgänglighetsområden
 • ger säkerhet och självförtroende i arbetet med tillgänglighet
 • främjar din professionella utveckling och stärker ditt CV
 • bidrar till utveckling av yrkesområdet

Kursinnehåll

Funkas kurs inför ADS-certfiering innehåller följande moment:

 • skapa tillgängliga dokument
 • rätta till tillgänglighetsproblem i befintliga dokument
 • granska och testa dokument
 • utbildning i tillgängliga dokument
 • rådgivning kring policy för tillgängliga dokument

Hur ges kursen?

Funkas förberedande kurs för ADS-certifiering består av tre delar, en förinspelad introduktion samt två lärarledda live-sessioner som genomförs online.*

 • Del 1: Förinspelad introduktion, tillgänglig direkt vid anmälan*
 • Del 2: Lärarledd utbildning, live online, kl. 13.00-16.00
 • Del 3: Lärarledd utbildning, live online, kl. 13.00-16.00

Dessutom krävs självständiga studier. Du får tydliga studieanvisningar i studiematerialet och direkt av Funkas experter. Hur mycket tid som behövs för självstudier beror på dina förkunskaper och erfarenhet av tillgänglighetsarbete.

* Funkas förberedande ADS-kurs som genomförs i juni 2023 omfattar tre lärarledda eftermiddagspass (13, 14 och 15 juni, kl. 13:00-16:00) utan förinspelad introduktion. 

Språk

Kursen genomförs på engelska.

Mer information om IAAP och ADS

IAAP är huvudman för certifieringen. För anmälan till examensprovet, val av provlokal, information om examensperioder och provavgifter, se länkar till IAAP nedan.   

IAAP internationella webbplats (engelsk text), öppnas i nytt fönster

IAAP auktoriserade utbildningsanordnare (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Mer om ADS (svensk text), öppnas i nytt fönster

Anmälan till IAAP examensprov (svensk text), öppnas i nytt fönster

Allmänna villkor för kursen

Funkas kursvillkor 

 • jun
  13

  ADS-certifiering - Förberedande kurs

  Del 1: 13 juni kl 13:00-16:00 lärarledd utbildning online via Zoom. Del 2: 14 juni kl 13:00-16:00 lärarledd utbildning online via Zoom. Del 3: 15 juni kl 13:00-16:00 lärarledd utbildning online via Zoom.

  Datum:

  Tid:

  Pris: 9 900 SEK

  exklusive moms, per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • sep
  29

  ADS-certifiering - Förberedande kurs

  Del 1: Självstudier via förinspelad utbildningsfilm. Del 2: 29 sep kl 13:00-16:00 lärarledd utbildning online via Zoom. Del 3: 30 sept kl 13:00-16:00 lärarledd utbildning online via Zoom.

  Datum:

  Tid:

  Pris: 9 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • Flera som vill certifiera er?

  Flera medarbetare som vill gå denna kurs? Kontakta oss för mer information, tel. 08-555 770 60 eller via kontaktformuläret.

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster

CPACC-certifiering - Förberedande kurs

Funka erbjuder dig en förberedande kurs för dig som vill ta CPACC-certifiering. CPACC står för Certified Professional in Accessibility Core Competencies och utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

WAS-certifiering - Förberedande kurs

Funka erbjuder dig som vill ta WAS-certifiering en förberedande kursserie. WAS betyder Web Accessibility Specialist och utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).