Tillgänglighet för UX Frontend Designers - kurspaket

Kurspaketet som riktar sig till dig som arbetar med UX- eller användbarhetsdesign. Paketet ger dig kunskaper i tillgänglighet - inom 6 relevanta områden. Sammanlagt omfattar kurserna nio timmar inspelat material. Välj till live-föreläsningar och workshops som utvecklar och fördjupar din kompetens ytterligare.

Varför? 

Varför är det viktigt att utbilda sig inom digital tillgänglighet?

Ett tungt vägande skäl är att sommaren 2025 träder en ny lag om tillgänglighet i kraft i Sverige. Lagen innebär att företag nu måste se till att deras webbplatser, produkter och tjänster är tillgängliga för alla kunder. För offentliga aktörer finns redan lagstiftning och ytterligare regler styr vad som gäller internationellt.

Kunskap inom tillgänglighet ger också affärsmässiga fördelar - företag och organsiationer når en bredare kundbas.  

Översikt

Kurspaketet för dig som är UX- eller användbarhetsdesigner. Paketet ger dig kunskaper i tillgänglighet inom en rad relevanta områden inklusive design för alla, tillgänglig publicering, mobilapplikationer och hur InDesign och pdf-dokument görs tillgängliga. Sammanlagt 6 kurser med över nio timmars filmmaterial.   

Du får tillgång till Funkas inspelade kurser under 6 månader - välj vad och när du vill studera. Du kan lägga till live-föreläsningar och workshops som utvecklar och fördjupar din kompetens ytterligare.

För vem?

Paketet vänder sig framför allt till dig som är UX-designer eller UX-artist. Det är även relevant för andra UX-roller som writer, copy eller researcher samt för användbarhetsdesigners och användbarhetsexperter.

Du vill befästa och utöka dina kunskaper för att bredda din kompetensprofil inom webbtillgänglighet. Du vill också säkra upp att du har kunskaper om hur befintlig och kommande lagstiftning påverkar ditt arbete.  

6 kurser ingår i paketet  

I paketet Tillgänglighet för UX-designers ingår 6 utvalda kurser från Funkas Academys utbud. Kurserna ger relevanta och praktiska kunskaper som direkt går att använda i arbetet. Se kurslänkar nedan för mer information. 

Hur ges kurserna?

Samtliga kurser som ingår i paketet ges med Funka Learning Voyage - vår pedagogiska modell i tre steg; du får en kunskapsbas genom inspelade utbildningsfilmer som följs av fördjupande föreläsningar och praktiska workshops. 

Inspelade kurser on-demand

Funka Academys inspelade kurser är för dig som vill ha breda baskunskaper i tillgänglighet nära till hands. Du får en grundläggande helhetsbild men också möjlighet att fokusera på valda områden som du har särskilt behov av.

Du kan ta del av kurserna on-demand när det passar dig, du får tillgång till dem direkt efter anmälan. Respektive kurs består av utbildningsfilmer som är indelade i kapitel för att du lättare ska kunna tillgodogöra dig innehållet. Du kan också använda kurserna som en kunskapsbank; sökfunktionen gör det lätt att hitta vad du efterfrågar.

Nyckelfakta:

 • Tillgång till 6 kurser under 6 månader via Funka Academys lärportal.
 • Sammanlagt 9 timmar inspelat material.
 • Utbildningsspråk svenska.
 • Guider, lathundar och checklistor.

Lägg till föreläsningar och workshops

Vill du höja din teoretiska och praktiska kompetens ytterligare? Du kanske har, eller är på väg in, i en roll där djupare kunskaper i tillgänglighet är nödvändiga? Eller anser du helt enkelt att du lär dig bäst och mest av lärarledd undervisning, tillämpning och övning. 

För dig erbjuder vi kompletterande endagspass som en fortsättning och påbyggnad till de inspelade grundkurserna. 

Kursdagarna består av föreläsning på förmiddagen och workshop efter lunch. Föreläsningarna ger breddning och fördjupad kompetens, eftermiddagarnas workshop innefattar tillämpning, diskussion och praktiska övningar.

Nyckelfakta:

 • 6 kursdagar, respektive dag består av föreläsning kl. 09:00-12:00 samt workshop kl. 13:00-16:00.
 • Kursdagarna är utspridda över tre till fyra månader, cirka en dag i veckan.
 • Utbildningsspråk svenska.
 • Funkas ämnesexperter leder passen.
 • Kursdagarna ges live online via Zoom. 

Många starttillfällen 

För dig som väljer live-sända kursdagar, erbjuder vi upp till fem startdatum per halvår. Det ger maximal valfrihet utifrån din arbets- och livssituation. 

Efter kurspaketet  

Efter att du har avslutat samtliga kurser i paketet får du ett digitalt utbildningsintyg som visar att du har deltagit samt kurspaketets omfattning och innehåll. 

Du har fortsatt tillgång till de inspelade kurserna inklusive material och kunskapsbank under 6 månader från beställningsdatum. 

 

 • Idag

  On-demand: Tillgänglighet för UX Frontend Designers - kurspaket

  Utbildningen finns tillgänglig när och var du vill, uppdelad i korta kapitel. Du bestämmer själv din studietakt och har obegränsad personlig tillgång under 6 månader från beställning.

  Pris: 5 690 SEK exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • aug
  28

  On-demand + Live: Tillgänglighet för UX Frontend Designers - kurspaket

  Följande ingår: 6 inspelade kurser samt 6 kursdagar live online 28 aug – 16 nov 2023 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 26 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • sep
  25

  On-demand + Live: Tillgänglighet för UX Frontend Designers - kurspaket

  Följande ingår: 6 inspelade kurser samt 6 kursdagar live online 25 sep – 29 nov 2023 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 26 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • okt
  23

  On-demand + Live: Tillgänglighet för UX Frontend Designers - kurspaket

  Följande ingår: 6 inspelade kurser samt 6 kursdagar live online 23 okt – 10 jan 2024 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 26 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • nov
  20

  On-demand + Live: Tillgänglighet för UX Frontend Designers - kurspaket

  Följande ingår: 6 inspelade kurser samt 6 kursdagar live online 20 nov – 8 feb 2024 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 26 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • dec
  18

  On-demand + Live: Tillgänglighet för UX Frontend Designers - kurspaket

  Följande ingår: 6 inspelade kurser samt 6 kursdagar live online 18 dec – 23 feb 2024 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 26 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • Kurspaket för flera?

  Flera medarbetare i din organisation som efterfrågar kurspaketet Tillgänglighet för UX-designers? Ring oss på 08-555 770 60 eller fyll i kontaktformuläret!

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster