Tillgänglighet för kreatörer - kurspaket

I detta kurspaket ingår en kombination av kurser inom tillgänglighet som passar dig som jobbar i en kreatörsroll. Paketet är brett utformat och är relevant för flera befattningar inkluive formgivare, frontend designers, Art Directors, filmproducenter för webb och content-kreatörer.

Översikt

Detta kurspaket är utformat för att passa en rad kreativa roller. Paketet ger dig kunskaper i tillgänglighet inom relevanta områden. Sammanlagt 9 kurser med över 15 timmars filmmaterial.   

Du får tillgång till Funkas inspelade kurser under 6 månader - välj vad och när du vill studera. Du kan lägga till live-föreläsningar och workshops som utvecklar och fördjupar din kompetens ytterligare.

För vem?

Paketet Tillgänglighet för kreatörer vänder sig till formgivare, frontend designers, Art Directors, filmproducenter för webb, content-kreatör samt andra kreatörsroller. 

Du vill befästa och utöka dina kunskaper för att bredda din kompetensprofil inom webbtillgänglighet. Du vill också säkra upp att du har kunskaper om hur befintlig och kommande lagstiftning påverkar ditt arbete.  

9 kurser ingår 

I paketet Tillgänglighet för kreatörer ingår 9 utvalda kurser från Funkas Academys utbud. Kurserna ger relevanta och praktiska kunskaper som direkt går att använda i arbetet. Se kurslänkar nedan för mer information. 

Hur ges kurserna?

Samtliga kurser som ingår i paketet ges med Funka Learning Voyage - vår pedagogiska modell i tre steg; du får en kunskapsbas genom inspelade utbildningsfilmer som följs av fördjupande föreläsningar och praktiska workshops. 

Inspelade kurser on-demand

Funka Academys inspelade kurser är för dig som vill ha breda baskunskaper i tillgänglighet nära till hands. Du får en grundläggande helhetsbild men också möjlighet att fokusera på valda områden som du har särskilt behov av.

Du kan ta del av kurserna on-demand när det passar dig, du får tillgång till dem direkt efter anmälan. Respektive kurs består av utbildningsfilmer som är indelade i kapitel för att du lättare ska kunna tillgodogöra dig innehållet. Du kan också använda kurserna som en kunskapsbank; sökfunktionen gör det lätt att hitta vad du efterfrågar.

Nyckelfakta:

 • Tillgång till 9 kurser under 6 månader via Funka Academys lärportal.
 • Sammanlagt över 15 timmar inspelat material.
 • Utbildningsspråk svenska.
 • Guider, lathundar och checklistor.

Lägg till föreläsningar och workshops

Vill du höja din teoretiska och praktiska kompetens ytterligare? Du kanske har, eller är på väg in, i en roll där djupare kunskaper i tillgänglighet är nödvändiga? Eller anser du helt enkelt att du lär dig bäst och mest av lärarledd undervisning, tillämpning och övning. 

För dig erbjuder vi kompletterande endagspass som en fortsättning och påbyggnad till de inspelade grundkurserna. 

Kursdagarna består av föreläsning på förmiddagen och workshop efter lunch. Föreläsningarna ger breddning och fördjupad kompetens, eftermiddagarnas workshop innefattar tillämpning, diskussion och praktiska övningar.

Nyckelfakta:

 • 9 kursdagar, respektive dag består av föreläsning kl. 09:00-12:00 samt workshop kl. 13:00-16:00.
 • Kursdagarna är utspridda över två till tre månader
 • Utbildningsspråk svenska.
 • Funkas ämnesexperter leder passen.
 • Kursdagarna ges live online via Zoom.

Många starttillfällen 

För dig som väljer live-sända kursdagar, erbjuder vi upp till fem startdatum per halvår. Det ger maximal valfrihet utifrån din arbets- och livssituation. 

Efter kurspaketet  

Efter att du har avslutat samtliga kurser i paketet får du ett digitalt utbildningsintyg som visar att du har deltagit samt kurspaketets omfattning och innehåll. 

Du har fortsatt tillgång till de inspelade kurserna inklusive material och kunskapsbank under 6 månader från beställningsdatum. 

 • Idag

  On-demand: Tillgänglighet för kreatörer - kurspaket

  Utbildningen finns tillgänglig när och var du vill, uppdelad i korta kapitel. Du bestämmer själv din studietakt och har obegränsad personlig tillgång under 6 månader från beställning.

  Pris: 7 590 SEK exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • aug
  28

  On-demand + Live: Tillgänglighet för kreatörer - kurspaket

  Följande ingår: 9 inspelade kurser samt 9 kursdagar live online 28 aug – 6 dec 2023 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 31 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • sep
  25

  On-demand + Live: Tillgänglighet för kreatörer - kurspaket

  Följande ingår: 9 inspelade kurser samt 9 kursdagar live online 25 sep – 6 dec 2023 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 31 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • okt
  23

  On-demand + Live: Tillgänglighet för kreatörer - kurspaket

  Följande ingår: 9 inspelade kurser samt 9 kursdagar live online 23 okt 2023 – 10 jan 2024 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 31 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • nov
  20

  On-demand + Live: Tillgänglighet för kreatörer - kurspaket

  Följande ingår: 9 inspelade kurser samt 9 kursdagar live online 20 nov 2023 - 8 feb 2024 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 31 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster