Tillgänglighet för redaktörer - kurspaket

Jobbar du som redaktör, kommunikatör eller webbansvarig? Vi erbjuder ett heltäckande kurspaket för dig som kommunicerar och publicerar på webben eller leder andra i detta arbete. Kurspaketet omfattar sammanlagt 19 timmar inspelat material som kan kombineras med live-sända kursdagar.

Översikt

Tillgänglighet för redaktörer är ett heltäckande kurspaket som omfattar 13 högrelevanta kurser inom digital tillgänglighet. Kurser som utgår i din roll och dina kompetensbehov.

Du får tillgång till Funkas inspelade kurser under 6 månader - välj vad och när du vill studera. Du kan addera live-föreläsningar och workshops som utvecklar och fördjupar din kompetens ytterligare. 

För vem?

Tillgänglighet för redaktörer riktar sig till dig som arbetar som digital redaktör, kommunikatör eller webbansvarig; i offentlig sektor, i en organisation eller ett företag. Du behöver kunskaper i din roll för att uppnå mål för tillgänglig kommunikation och för att uppfylla lagkrav avseende tillgänglighet.

Du vill sannolikt utveckla din och din organisations interna kompetens när det gäller att skapa och publicera tillgänglig kommunikation och därigenom minska beroendet av externa konsulter.

13 kurser ingår 

I paketet Tillgänglighet för redaktörer ingår 13 utvalda kurser från Funkas Academys utbud. Kurserna ger relevanta och praktiska kunskaper som direkt går att använda i arbetet. Se kurslänkar nedan för mer information. 

Hur ges kurserna?

Samtliga kurser som ingår i paketet ges med Funka Learning Voyage - vår pedagogiska modell i tre steg; kunskapsbas genom inspelade utbildningsfilmer som följs av fördjupande föreläsningar och praktiska workshops. 

Inspelade kurser on-demand

Funka Academys inspelade kurser är för dig som vill ha breda baskunskaper i tillgänglighet nära till hands. Du får en grundläggande helhetsbild men också möjlighet att fokusera på valda områden som du har särskilt behov av.

Du kan ta del av kurserna on-demand när det passar dig, du får tillgång till dem direkt efter anmälan. Respektive kurs består av utbildningsfilmer som är indelade i kapitel för att du lättare ska kunna tillgodogöra dig innehållet. Du kan också använda kurserna som en kunskapsbank; sökfunktionen gör det lätt att hitta vad du efterfrågar.

Nyckelfakta:

 • Tillgång till 13 kurser under 6 månader via Funka Academys lärportal.
 • Sammanlagt över 19 timmar inspelat material.
 • Utbildningsspråk svenska.
 • Guider, lathundar och checklistor.

Lägg till föreläsningar och workshops

Vill du höja din teoretiska och praktiska kompetens ytterligare? Du kanske har, eller är på väg in, i en roll där djupare kunskaper i tillgänglighet är nödvändiga? Eller anser du helt enkelt att du lär dig bäst och mest av lärarledd undervisning, tillämpning och övning. 

För dig erbjuder vi kompletterande endagspass som en fortsättning och påbyggnad till de inspelade grundkurserna. 

Kursdagarna består av föreläsning på förmiddagen och workshop efter lunch. Föreläsningarna ger breddning och fördjupad kompetens, eftermiddagarnas workshop innefattar tillämpning, diskussion och praktiska övningar.

Nyckelfakta:

 • 13 kursdagar, respektive dag består av föreläsning kl. 09:00-12:00 samt workshop kl. 13:00-16:00.
 • Kursdagarna är utspridda över tre till fyra månader, cirka en dag i veckan.
 • Utbildningsspråk svenska.
 • Funkas ämnesexperter leder passen.
 • Kursdagarna ges live online via Zoom. 

Många starttillfällen 

För dig som väljer live-sända kursdagar, erbjuder vi upp till fem startdatum per halvår. Det ger maximal valfrihet utifrån din arbets- och livssituation. 

Efter kurspaketet  

Efter att du har avslutat samtliga kurser i paketet får du ett digitalt utbildningsintyg som visar att du har deltagit samt kurspaketets omfattning och innehåll. 

Du har fortsatt tillgång till de inspelade kurserna inklusive material och kunskapsbank under 6 månader från beställningsdatum. 

 • Idag

  On-demand: Tillgänglighet för redaktörer - kurspaket

  Utbildningen finns tillgänglig när och var du vill, uppdelad i korta kapitel. Du bestämmer själv din studietakt och har obegränsad personlig tillgång under 6 månader från beställning.

  Pris: 9 990 SEK exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • aug
  28

  On-demand + Live: Tillgänglighet för redaktörer - kurspaket

  Följande ingår: 13 inspelade kurser samt 13 kursdagar live online 28 aug – 6 dec 2023 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 39 900 SEK

  exklusive moms per person

  Länk: Schema för Tillgänglighet för redaktörer - kurspaket

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • sep
  25

  On-demand + Live: Tillgänglighet för redaktörer - kurspaket

  Följande ingår: 13 inspelade kurser samt 13 kursdagar live online 25 sep – 6 dec 2023 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 39 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • okt
  23

  On-demand + Live: Tillgänglighet för redaktörer - kurspaket

  Följande ingår: 13 inspelade kurser samt 13 kursdagar live online 23 okt 2023 – 25 jan 2024 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 39 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • nov
  20

  On-demand + Live: Tillgänglighet för redaktörer - kurspaket

  Följande ingår: 13 inspelade kurser samt 13 kursdagar live online 20 nov 2023 – 16 feb 2024 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 39 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster
 • dec
  18

  On-demand + Live: Tillgänglighet för redaktörer - kurspaket

  Följande ingår: 13 inspelade kurser samt 13 kursdagar live online 18 dec 2023 – 29 feb 2024 (föreläsning kl. 09:00-12:00 och workshop kl. 13:00-16:00).

  Datum:

  Tid:

  Pris: 39 900 SEK

  exklusive moms per person

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter
  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster