Funkaboda2022

Syftet med detta användartest är att bättre förstå hur kommuner kan organisera sidor och innehåll på sina webbplatser för att på enklast sätt underlätta för medborgare att hitta informationen de letar efter.

Hur går det till?

Du får 15 uppgifter att lösa där du skall ange var i en menystrukturen du anser att en viss information vore lämplig att finna. Det kan till exempel handla om att hitta information om sophämtning i kommunen. 
 
Du klickar dig fram i en meny i flera nivåer till den plats där du tycker att informationen borde finnas. Det finns inga rätt eller fel svar. I slutet kommer du att få möjlighet att lämna kommentarer om du vill. 
 
Testet tar ungefär 10-20 minuter att genomföra och du är naturligtvis helt anonym. 
 
Det finns ingen tidsbegränsning för uppgifterna och du kan utföra testerna i din egen takt. Uppgifterna är på svenska. 
 
Testet kommer gå att genomföra fram till den 8 december 2022.  
 
Tack för din medverkan, dina svar är värdefulla för resultatet!