Kurser i tillgänglighet

Framgångsrikt tillgänglighetsarbete börjar med kunskap. Funka Academy erbjuder Sveriges mest omfattande utbud av inspirerande och pedagogiska kurser inom digital tillgänglighet, både förinspelade on demand-kurser och lärarledda onlinekurser.

Grundkurser

Våra grundkurser vänder sig till dig som vill veta mer om vad tillgänglighet innebär, vilka riktlinjer som gäller och hur tillgänglighet påverkar dig. Vår nanokurs är en onlinekurs som du kan använda för att motivera och sprida kunskap om tillgänglighet i hela din organisation.

Introduktion till tillgänglighet

Vill du få en bra introduktion i tillgänglighet? Ta då chansen att delta i vår grundkurs. Vi visar tydliga exempel på bra och dålig tillgänglighet, går igenom statistik, berättar om politiska beslut och förklarar konstiga begrepp.

Nanokurser till stora organisationer

Funka erbjuder en interaktiv kurs i kortformat. Få in tillgänglighetstänket i hela organisation genom att använda NanoLearning – korta motiverande online-lektioner i digital tillgänglighet som alla på din arbetsplats kan gå.

Ämneskurser

Vänder sig till dig som kan grunderna och som vill veta mer och vad som gäller för dig i din yrkesroll som till exempel utvecklare, redaktör eller designer. Här finns också särskilda kurser om lagkrav, pdf, appar, klarspråk med mera.

Publicera tillgängligt

Tillgänglighet är mycket mer än bara teknik! Du som webbredaktör har ett stort ansvar för att webbplatsen ska bli tillgänglig för alla användare. För att innehållet ska bli läsbart och strukturerat för hjälpmedelsanvändare och användare med avvikande förmåga krävs grundläggande kännedom om tillgänglighet ur redaktörssynvinkel.

Design och UX

I den här kursen tittar vi på hur UX, design och tillgänglighet hänger ihop, vilka punkter som berörs i WCAG men också mervärdet i att ha med användare med olika funktionsnedsättningar i användningstester.

Utveckling och tillgänglig kod

Denna kurs är till för dig som vill lära dig mer om hur man faktiskt gör för att uppnå tillgänglighet rent tekniskt. Både enligt lagkraven och enligt Funkas rekommendationer. Vi visar tydliga exempel på bra och dålig kod, går igenom kraven och förklarar vad som fungerar och inte.

Mobilapplikationer

Denna kurs vänder sig till dig som utvecklar appar, men även till dig som arbetar med UX/Design eller test och vill lära dig hur man faktiskt gör för att uppnå tillgänglighet i appar för iOS och Android. Både enligt lagkraven och enligt Funkas rekommendationer.

Klarspråk

Vad kan du göra för att underlätta för läsarna? Skriv enkelt och begripligt! Det är vad klarspråk handlar om. Alla användare ska ha möjlighet att ta till sig viktig information. Funkas kurs i klarspråk vänder sig till webbredaktörer, kommunikatörer och skribenter.

Klarspråk och workshop

Funka erbjuder skräddarsydda workshoppar kring klarspråk för er organisation! Funkas utbildningar kompletteras bäst med en workshop där er organisation får arbeta praktiskt med era egna texter och det ni har lärt er.

Lagstiftning och standarder

Den här kursen ger dig konkret kunskap om vad som gäller och hur din organisation påverkas av Webbtillgänglighetsdirektivet. Kursen är till för dig som ansvarar för, beställer, kravställer, köper in, utvecklar, upphandlar, publicerar, formger, projektleder, skriver eller på annat sätt jobbar med webbplatser, intranät eller appar inom offentlig sektor. Alla roller berörs av de skärpta kraven på tillgänglighet.

Pdf-kurser

Vill du vara säker på att dokument som publiceras på webben kan läsas av alla? Lär dig att skapa pdf-filer som följer kraven i webbtillgänglighetsdirektivet. På Funkas kurser om tillgängliga pdf-filer och dokument får du alla redskap som du behöver för att lyckas.

Introduktion till pdf och tillgängliga dokument

Vad är ett tillgängligt dokument? Vi går genom grunderna med innehåll, tekniken och lagkraven - för att ge dig den bästa starten på vägen för att bli en pdf-expert.

Pdf och Acrobat

Formulär, tabeller, läsordningar och kvalitetskontroller - att navigera i Acrobat Pro kan vara en djungel. Lär dig arbeta med pdf-filer från grunden för att skapa ett fullständigt tillgängligt dokument.

Pdf och InDesign

Skapa grafiska dokument för alla. I Adobe InDesign finns alla förutsättningar för att arbeta med tillgänglighet - låt våra experter visa dig hur.

Pdf och Word

Bli din organisations tillgänglighetsexpert i Word! Vi tittar närmare på formulär, rubrikstrukturer, styckeformat, läsordningar, alt-texter och mycket mer.

Pdf och Excel

Producerar du rapporter, statistik eller budgetunderlag? Då måste du också kunna göra Excel-dokumenten tillgängliga för alla, så att även personer med funktionsnedsättning kan ta del av informationen.

Pdf och PowerPoint

Innehållet i PowerPoint-presentationer kan exempelvis bestå av text, bilder, tabeller, diagram, länkar och punktlistor. Då ställs det höga krav på att du kan göra innehållet i presentationen tillgänglig för alla.

Pdf och workshop

Vi erbjuder skräddarsydda pdf-workshoppar för er organisation! Funkas kurser kompletteras bäst med en workshop där er organisation får arbeta praktiskt med det ni har lärt er under några av våra pdf-kurser.

Certifieringskurser

Vänder sig till dig som vill förbereda dig för certifiering inom tillgänglighet antingen genom att ta CPACC, WAS eller ADS. Certifieringarna utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

CPACC-certifiering - Förberedande kurser

Funka erbjuder dig som vill ta CPACC-certifiering en förberedande kursserie. CPACC betyder Certified Professional in Accessibility Core Competencies och utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

WAS-certifiering - Förberedande kurser

Funka erbjuder dig som vill ta WAS-certifiering en förberedande kursserie. WAS betyder Web Accessibility Specialist och utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

ADS-certifiering - Förberedande kurser

Få redskapen du behöver inför ADS-certifieringen med Funkas kursserie. ADS står för Accessible Document Specialist och utfärdas av International Association of Accessibility Pofessionals (IAAP).