WAS-certifiering - Förberedande kurser

Funka erbjuder dig som vill ta WAS-certifiering en förberedande kursserie. WAS betyder Web Accessibility Specialist och utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

Vår kursserie är i tre delar och syftar till att förbereda dig på det du behöver ha koll på när du gör provet. Vi kommer på ett inspirerande och tydligt sätt att visa och beskriva det innehåll du behöver lära dig. Självstudier behövs i samband med kursen, men i varierande grad beroende på dina förkunskaper om digital tillgänglighet.

I denna förberedande WAS-kurs går vi igenom följande områden:

 • Kunskap kring HTML-kod
 • Kunskap kring användning av JavaScript
 • Användbarhetstestning i iOS-, Android-, Windows- och MAC-miljöer
 • Användbarhetstestning med flera former av hjälpmedel
 • ARIA
 • ATAG
 • Förståelse för WCAG 2.1-standarder
 • Förståelse för bästa praxis för tillgänglighet
 • Analys av webbtillgänglighet
 • Förstå olika slutanvändarens behov

Kursserier hösten 2021

WAS-kurs i augusti

Del 1: Funkas introduktion till tillgänglighet

Datum: 17 augusti 2021
Tid: 9:00 - 23:59
Språk: In English

Denna del är en förinspelad kursfilm som du tar del av på egen hand. Länkar till denna film skickas ut till dig 17 augusti 2021. 

Del 2: Olika användargrupper och deras hjälpmedel samt WCAG och ATAG

Datum: 19 augusti 2021
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Online
Språk: In English

En ledarledd online-kurs som berör WCAG, hur man möter kraven och skapar tillgängligt innehåll. Samt en del om olika funktionsnedsättningar och dess hjälpmedel samt ATAG.

Del 3: Fördjupning kring skärmläsare. Fokus på WAI-ARIA, script-lösningar samt olika tester och verktyg

Datum: 26 augusti 2021
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Online
Språk: In English

En ledarledd online-kurs som bland annat berör WAI-ARIA, olika skärmläsare, script och dynamiskt innehåll samt olika tester och verktyg.


WAS-kurs i oktober

Del 1: Funkas introduktion till tillgänglighet

Datum: 11 oktober 2021
Tid: 9:00 - 23:59
Språk: In English

Denna del är en förinspelad kursfilm som du tar del av på egen hand. Länkar till denna film skickas ut till dig 11 oktober 2021. 

Del 2: Olika användargrupper och deras hjälpmedel samt WCAG och ATAG

Datum: 21 oktober 2021
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Online
Språk: In English

En ledarledd online-kurs som berör WCAG, hur man möter kraven och skapar tillgängligt innehåll. Samt en del om olika funktionsnedsättningar och dess hjälpmedel samt ATAG.

Del 3: Fördjupning kring skärmläsare. Fokus på WAI-ARIA, script-lösningar samt olika tester och verktyg

Datum: 28 oktober 2021
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Online
Språk: In English

En ledarledd online-kurs som bland annat berör WAI-ARIA, olika skärmläsare, script och dynamiskt innehåll samt olika tester och verktyg.

Våra priser visas exklusive moms.

 • okt
  11

  WAS-certifiering - Förberedande kurser

  Kursserie online - del 1, 2 och 3

  Datum:

  Tid:

  Pris: 10 200 SEK

  (exkl. moms)

  Det finns fel i formuläret

  Deltagarinformation
  Faktureringsuppgifter

  Jag har läst och godkänner Funkas personuppgiftspolicy

  Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster