WAS-certifiering - Förberedande kurser

Funka erbjuder dig som vill ta WAS-certifiering en förberedande kursserie. WAS betyder Web Accessibility Specialist och utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

Vår kursserie är i tre delar och syftar till att förbereda dig på det du behöver ha koll på när du gör provet. Vi kommer på ett inspirerande och tydligt sätt att visa och beskriva det innehåll du behöver lära dig. Självstudier behövs i samband med kursen, men i varierande grad beroende på dina förkunskaper om digital tillgänglighet.

I denna förberedande WAS-kurs går vi igenom följande områden:

  • Kunskap kring HTML-kod
  • Kunskap kring användning av JavaScript
  • Användbarhetstestning i iOS-, Android-, Windows- och MAC-miljöer
  • Användbarhetstestning med flera former av hjälpmedel
  • ARIA
  • ATAG
  • Förståelse för WCAG 2.1-standarder
  • Förståelse för bästa praxis för tillgänglighet
  • Analys av webbtillgänglighet
  • Förstå olika slutanvändarens behov

Kursserie hösten 2021

Del 1: Funkas introduktion till tillgänglighet

Datum: Kurstillfällen för våren 2022 publiceras inom kort.
Tid: 
Språk: In English

Denna del är en förinspelad kursfilm som du tar del av på egen hand. Länkar till denna film skickas ut till dig 8 november 2021. 

Del 2: Olika användargrupper och deras hjälpmedel samt WCAG och ATAG

Datum: Kurstillfällen för våren 2022 publiceras inom kort.
Tid: 
Plats: Online
Språk: In English

En ledarledd online-kurs som berör WCAG, hur man möter kraven och skapar tillgängligt innehåll. Samt en del om olika funktionsnedsättningar och dess hjälpmedel samt ATAG.

Del 3: Fördjupning kring skärmläsare. Fokus på WAI-ARIA, script-lösningar samt olika tester och verktyg

Datum: Kurstillfällen för våren 2022 publiceras inom kort.
Tid: 
Plats: Online
Språk: In English

En ledarledd online-kurs som bland annat berör WAI-ARIA, olika skärmläsare, script och dynamiskt innehåll samt olika tester och verktyg.

Våra priser visas exklusive moms.

Köpvillkor vid avbokning av online-kurs

Intresseanmälan till WAS-certifiering - Förberedande kurser

Funkas personuppgiftspolicy

Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster