Böter för bristande tillgänglighet – igen

I förra numret av nyhetsbrevet uppmärksammade vi de ganska saftiga böter som utdömts i Norge för bristande tillgänglighet: 10 000 kronor om dagen för Askøy kommun och 150 000 kronor om dagen för SAS.

Nu har det första svenska fallet av bristande tillgänglighet på webben provats i domstol och Försäkringskassan ska betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till den person som anmält myndigheten. Inte om dagen, utan som engångsbelopp.

Skälet till den stora skillnaden i belopp är att den norska tillgänglighetslagen ställer krav på den som äger webbplatsen och utdömer böter om man inte rättar till sina fel, medan den svenska diskrimineringslagen är en rättighetslag som fokuserar på ersättning till den individ som utsatts för diskriminering.

Webbtillgänglighetsdirektivet som träder i kraft i alla EU:s medlemsländer om ett par veckor ger möjlighet att utdöma böter på samma sätt som den norska lagen gör. Det ska bli mycket intressant att se vilka beloppsnivåer den nya svenska Myndigheten för digital förvaltning, som med all sannolikhet kommer att utöva tillsyn över direktivet, kommer att landa på.

Försäkringskassans webbtjänst var diskriminerande, pressmeddelande 11 september 2018, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)