Den europeiska tillgänglighetslagen – snart kan den vara här!

Efter tre år av tuffa diskussioner och många turer fram och tillbaka kom Europaparlamentet och Ministerrådet till slut, torsdagen 8 november, överens om ett preliminärt uttalande kring EU-kommissionens förslag om en europeisk tillgänglighetslag. Det betyder inte att lagen är färdig eller beslutad. Men sannolikheten för att lagen faktiskt publiceras i år har ökat rejält.

Samtidigt beskriver röster inom funktionshinderrörelsen lagen som en dålig kompromiss. Det är sant att många viktiga delar inte finns med i lagtexten som den ser ut nu. Men lagstiftningen är ändå en utvidgning av kraven på digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning från att enbart gälla webbplatser, intranät och appar inom offentlig sektor, statliga och kommunala bolag till att också täcka delar av privat sektor.

Inget är klart förrän det är klart, men de produkter och tjänster som lagen förväntas omfatta är:

  • Datorer och operativsystem
  • Bankomater och biljettautomater
  • TV-service och utrustning
  • Telefonservice och tillhörande utrustning
  • e-böcker
  • e-handel

Den överenskomna texten är ännu inte publicerad så det kan fortfarande bli förändringar. Bland annat handlar det om i vilken utsträckning mikro-företag* ska omfattas av regelverket och hur nödsamtal ska hanteras.

Det återstår fortfarande ett par formella steg: överenskommelsen ska presenteras för Coreper, den förberedande kommittén inom Ministerrådet som består av ständiga representanter från varje medlemsland. Därefter ska texten godkännas av kommittén för den inre marknaden innan direktivet går till omröstning i Parlamentet. När och om Parlamentet röstar ja återstår för Ministerrådet att anta lagstiftningen.

Vi lever sannerligen i spännande tider.

Susanna Laurin
VD, Funka

*) EU-definitionen av mikroföretag är företag som uppfyller två av tre kriterier under de senaste 10 åren:

  • färre än 10 anställda
  • högst 2 miljoner euro i årsomsättning
  • högst 2 miljoner euro i balansomslutning

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)