Aktuellt om Lagen om offentlig upphandling

Här listar vi information om remisser, svar etc i arbetet med Lag om offentlig upphandling.

  • Nya upphandlingskrav för tillgänglighet 2017

    1 januari 2017 kommer ett antal nya lagar som berör tillgänglighet och upphandling. Det handlar om EU-direktiv som ska implementeras i Sverige. Lagen om offentlig upphandling, LOU, får en skarpare skrivning om tillgänglighet.