Teckenspråk, textning och syntolkning

Vi får väldigt många frågor om tillgänglig video just nu. Det är glädjande att våra kunder och andra intresserar sig för att göra olika typer av innehåll tillgängligt, men det verkar finnas en del missförstånd kring vad lagen faktiskt kräver. Därför har vi satt ihop en liten enkel lathund.

Teckenspråk

För de flesta barndomsdöva är teckenspråket modersmålet. Personer som blir döva i vuxen ålder kan ofta läsa bra, men för individer som aldrig har hört kan det vara väldigt svårt att tillgodogöra sig information i form av skriven svenska. Det är ju ett främmande språk! Tänk dig själv att all viktig samhällsinformation skulle vara skriven på engelska. Även om många av oss förstår engelska relativt bra skulle det vara krångligt, jobbigt eller till och med hopplöst svårt. Därför är det viktigt att erbjuda information på teckenspråk. 

Vad säger lagen?

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer inte krav på teckenspråk.

I Språklagens §9 står det att: ”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket.”

Textning

Ljud och video är format som fungerar bra för många grupper. Personer som av olika skäl har svårt att läsa föredrar ofta att ta till sig information genom att lyssna och se. Därför är det viktigt att erbjuda information genom ljud och video, men det måste såklart funka för alla. För personer som har svårt att höra behöver det du publicerar i form av ljudspår eller video ett alternativ i form av text. Att texta film kan även hjälpa personer med annat modersmål än svenska och personer som av olika skäl surfar med ljudet avstängt.

Många av våra kunder har massor av text, men väldigt lite ljud och video på sina webbplatser. Om det finns en skriven text med likvärdigt innehåll som det som visas i filmen behöver den inte vara textad. Men det är naturligtvis helt olika upplevelser att läsa en text och att se en textad film.

Tips:
Låt undertexten vara valbar, då kan användare som behöver text slå på den och användare som inte behöver text slipper distraheras av den. Det blir bättre för alla.

Vad säger lagen?

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på text-alternativ av förinspelat material, inte live-sändningar. Förinspelat ljud och video som publiceras efter 23 september 2020 ska uppfylla kraven på text-alternativ. Om innehållet i filmen eller ljudklippet är ett likvärdigt alternativ till text som redan finns, är kravet på textning uppfyllt.

Syntolkning

Om det händer saker i en film som inte framgår av dialogen måste du beskriva detta för personer som inte kan se. Det gör du med hjälp av syntolkning, vilket är ett ljudspår med beskrivning av vad som händer visuellt, exempelvis uppläsning av vad som står skrivet på en skylt. Om det finns en berättare som beskriver vad som händer i filmen, eller om de som pratar i filmen läser upp alla skyltar och liknande, behövs ingen syntolkning. Många av våra kunder har filmer där det visuella inte tillför något till själva innehållet, det är mest en person som tittar in i kameran och pratar. Då behövs inte någon syntolkning. Men kom ihåg att läsa upp allt som står på skyltar och beskriva vad som händer visuellt; ”jag lägger kompost-påsen i det lilla återvinningskärlet, och mina andra sopor i den stora soptunnan.”

Vad säger lagen?

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på syntolkning av förinspelat material, inte live-sändningar. Förinspelad video som publiceras efter 23 september 2020 ska uppfylla kraven på syntolkning. Om innehållet i filmen är ett likvärdigt alternativ till text som redan finns, är kravet på syntolkning uppfyllt.

Är du fortfarande osäker? Hör gärna av dig till oss så lovar vi att hjälpa till och svara på dina frågor.

Tillbaka till vad säger lagen om

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)