Aktuellt om Webbtillgänglighetsdirektivet

Här listar vi information om remisser, svar etc i arbetet med Webbtillgänglighetsdirektivet.

 • Införandet av Webbtillgänglighetsdirektivet försenas inom EFTA

  EFTA-länderna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz kommer att implementera Webbtillgänglighetsdirektivet lite senare än planerat. Under tiden utvecklar Norge en central funktion för tillgänglighetsredogörelse.
 • Tips: det här är de krav som gäller från i år

  Nytt år betyder nya saker att hålla reda på. 2020 går tidsfristen ut för fler typer av gränssnitt som nu ska uppfylla kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet. Du har väl koll på vad som gäller?
 • Ny version av EN301549 publicerad

  Nu publiceras version 3 av EN301549, med flera intressanta nyheter.
 • Nu gäller lagen - men hur går det?

  Vi har gjort enkla stickprov på 30 nylanserade webbplatser inom stat och kommun för att se hur pass väl de lever upp till lagens krav på tillgänglighet som de ska uppfylla den 23 september i år.
 • Webbtillgänglighetsdirektivet införs utanför EU

  EUs Webbtillgänglighetsdirektiv ska införas i Norge, vilket är en intressant process eftersom kommersiell sektor omfattas av dagens lagkrav. Funka är en av de remiss-instanser som kommenterat förslagen till implementation.
 • EN301549 är harmoniserad!

  Nu är det klart, EN-standarden med tillgänglighetskrav för IT-produkter och tjänster har fått officiell status i förhållande till Webbtillgänglighetsdirektivet. Vi förklarar hur det hänger ihop.
 • Regeringens proposition om genomförande av Webbtillgänglighetsdirektivet

  I början av september publicerades regeringens proposition om hur det europeiska Webbtillgänglighetsdirektivet ska implementeras i svensk lag. Direktivet träder i kraft i alla medlemsländer 23 september men Sverige får inte en nationell lagstiftning förrän tidigast 1 januari 2019.
 • Hearing om Webbtillgänglighetsdirektivet avslutad

  Hearingen om föreskriften för Webbtillgänglighetsdirektivet avslutades 15 juni 2018. Funka gav sina synpunkter både vad gäller mätmetodik och tillgänglighetsutlåtande.
 • Funka svarar på remiss om Webbtillgänglighetsdirektivet

  27 januari 2018 gick tiden ut för att svara på remissen om förslag till genomförande av Webbtillgänglighetsdirektivet. Funka svarade på remissen baserat på vår erfarenhet från uppdrag från EU-kommissionen och flera medlemsstater.
 • Förslag till genomförande av Webbtillgänglighetsdirektivet

  Regeringen föreslog i november 2017 en ny lag och ny tillsynsmyndighet när EU-direktivet om tillgänglighet på offentlig sektors webbplatser, intranät, dokument och appar börjar gälla i Sverige i september 2018.