Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLVs certifieringsprotokoll

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets främsta uppgift är att pröva om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling ska subventioneras av samhället.

Webbplatsen är certifierad ur tillgänglighetssynpunkt av Funka Nu AB. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats uppfyller höga krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

En certifiering innebär att Funka Nu AB:s tillgänglighetsexperter har gått igenom webbplatsen och upprättat ett åtgärdsprogram. När detta program genomförts har Funka Nu certifierat webbplatsen. Webbplatsen kan certifieras i sin helhet eller delvis.

En certifiering innebär i princip att webbplatsen ska uppfylla kraven motsvarande nivå 2 och delar av nivå 3 i de internationella riktlinjerna för tillgänglighet.

Funka Nu AB genomför årliga uppföljningsrevisioner för att säkerställa att webbplatsen bibehåller den höga tillgänglighetsnivån.

Tillgänglighetsgaranti

Webbplats: www.tlv.se
Kontaktperson: Lars Jaatinen
Certifieringsdatum: 2004-11-04
Certifierad: Webbplatsen är certifierad med en notering (se nedan).
Revision för Tillgänglighetsgarantin är utförd av: Christer Janzon, Andreas Cederbom, Johan Kling, Stefan Johansson.
Godkänd: med noteringar, se nedan. 
Senaste kontroll utförd av: Tobrjørn Helland Solhaug, Karin Forsell och Andreas Cederbom 2012-06-18

Noteringar:

Webbplatsen uppfyller Funkas krav för att certifieras.

Webbplatsen har problem med utformningen av länkar som måste hanteras framöver.

Dessa avsteg kommer att korrigeras snarast.