App guide - Test tilgjengeligheten i appen

Om ikke lenge innlemmes EUs webdirektiv i norsk regelverk. Vet du hva du må gjøre for at appen din skal oppfylle de skjerpede lovkravene? Last ned app-guiden og start tilgjengelighetstestingen i dag!

Her har du 6 enkle tester du selv kan gjøre for å starte arbeidet med å gjøre din app tilgjengelig for alle. Fyll ut kontaktskjemaet og få tilgang til materialet, helt gratis.

Det finnes feil i skjemaet

Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu

I henhold til dagens lovverk, er det «hovedløsningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi» som skal være tilgjengelig for alle. I EUs webdirektiv omfattes alle nettsteder, ekstranett og intranett, noe som betyr at betydelig flere grensesnitt vil bli dekket. Dokumenter omfattes av begge forskriftene.

Siden dagens norske lovverk fortsatt peker på WCAG 2.0 nivå  A og AA, betyr overgangen til EUs webdirektiv at de 12 "nye" kravene i WCAG 2.1 nivå A og AA innføres. WCAG 2.1-versjonen kom i 2018, så dette var på høy tid. I tillegg oppheves unntakene for suksesskriteriene 1.2.3 (Synstolking eller mediealternativ (forhåndsinnspilt) og 1.2.5 (Synstolking – forhåndsinnspilt) når EUs regelverk implementeres i norsk lov.

Dette betyr endringen for Norge

Endringen mot dagens lov, kan deles inn i tre ulike deler:

  • Økte krav til universell utforming
  • Flere løsninger omfattes
  • Obligatorisk tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon
Det faktum at vi bruker telefonen nesten overalt, gjør at kravene til tilgjengeligheten i apper er høye. Det kan handle om små klikkflater som er vanskelig å treffe fordi bussen rister, at jeg trenger gode kontraster fordi solen skinner på skjermen eller at jeg har en medfødt funksjonsnedsettelse – uansett grunn, tilgjengelighet er noe vi alle kommer til å trenge før eller senere i livet, fortsetter Melad Munther, ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka.