Begripsam lever videre

Det viktige prosjektet rundt kognitiv tilgjengelighet som Funka har deltatt i er nå avsluttet. Men i stedet for å legge ned virksomheten, grunnlegges nå Foreningen Begripsam. Foreningen skal fortsette å påvirke samfunnet med tanke på kognitiv tilgjengelighet.

Begripsam er et samarbeid mellom de svenske forbundene for dysleksi, autisme og asperger syndrom samt utviklingshemming. Innenfor prosjektets rammer har Funka bidratt med metodeutvikling og gitt støtte i standardiseringsarbeidet som pågår innen ISO.

Det er en fantastisk ressurs når over 20 personer med ulike kognitive funksjonshemninger samarbeider om å formulere krav til kognitiv tilgjengelighet sier Stefan Johansson, ekspert på universell utforming hos Funka og som selv har medvirket i prosjektet. Det er derfor spesielt gøy at ideen nå får leve videre i foreningen.

Delaktighet er en nøkkelfaktor

En annen viktig del av det Begripsam jobber med er at personer med kognitive funksjonsnedsettelser skal kunne bli delaktige i arbeidet med standardisering, design, utviklings- og innovasjonsprosesser. 

Prosjektet har medvirket i standardiseringsarbeidet og vært hovedforfatter av den kommende ISO-standarden for den kognitive delen av universell utforming innenfor rammen for ISO/TC 173/WG 10. Den nye standarden kommer til å hete Basic Principles and General Guidelines on Cognitive Accessibility.

Det er stor interesse for å samarbeide rundt spørsmål knyttet til kognitiv tilgjengelighet og hvordan man skaper et enklere samfunn, sier Kerstin Ivarson Ahlstrand, fungerende kontorsansvarlig hos det svenske Dyslexiförbundet og tidligere prosjektleder for Begripsam.

Deltagerne har også arbeidet med informasjonsmateriale om kognitive funksjonsnedsettelser og om hvordan man kan presentere ulke problemer og vanskeligheter som personer med kognitive funksjonsnedsettelser kan ha.

Prosjektet Begripsam har løpt i tre år og ble finansiert av Allmänna arvsfonden, en svensk statlig myndighet som finansierer nyskapende og utviklende prosjekter for barn, ungdommer og personer med nedsatt funksjonsevne, og Konsumentverket (tilsvarende Forbrukerrådet i Norge).